Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

O kraju JAPOŃSKI SYSTEM ADRESOWANIA BEZ TAJEMNIC

Tablice z japońskimi adresami; Type Project

27.12.2016 | 17:19
Autor: Julian Marcinów

Wprowadzony w epoce Meiji i nieco zmodyfikowany po okupacji amerykańskiej system adresowania budynków dość znacznie różni się od stosowanego na Zachodzie. Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Obowiązujący w Japonii system adresowania budynków może wydać się nowoprzybyłemu zupełnie chaotyczny i niezrozumiały. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do systemów zachodnich, nie opiera się na nazewnictwie ulic. Nazwy własne zarezerwowane są wyłącznie dla niektórych dużych arterii. Poszczególne budynki lokalizuje się na wycinkach mapy Japonii oraz ich umiejscowieniu w większych jednostkach administracyjnych.

Japonia podzielona jest administracyjnie na 47 prefektur. Wśród nich znaleźć można: (都 w wolnym tłumaczeniu „region stołeczny” – jedyną tego typu jednostką jest Tokio), fu (府 „prefektury miejskie” – aglomeracje miejskie Osaki oraz Kioto), (道 „obszar” – zarezerwowany wyłącznie dla Hokkaido) oraz ken (県 – 43 prefektury).

Mapa japońskich prefektur; źródło: My Japan Area

W bezpośrednio podległych prefekturom miastach (shi 市) następuje podział na mniejsze jednostki. Większe ośrodki są podzielone na okręgi (ku 区 lub kumi 組), pod którymi w niektórych regionach znajdują się dzielnice (chō, w wypadku niektórych z nich rezygnuje się z tego sufiksu przy adresowaniu) w mniejszych miejscowościach podległe bezpośrednio shi. Okręgi lub podległe im dzielnice podzielone są z kolei na oznaczone numerami obwody (chōme丁目). Każdy obwód podzielony jest na również przyporządkowane numerom kwartały (banchi 番地). W ich skład wchodzą budowle ponumerowane w kolejności od najstarszej do najnowszej lub według ruchu wskazówek zegara. Wiele budynków biurowych i większych budowli mieszkalnych posiada również osobne nazwy. Choć często zawierane są one w adresach, służą przede wszystkim wygodzie osób z nich korzystających, mogą być bez większych konsekwencji pominięte na adresie pocztowym. Na samym końcu adresu znaleźć można dodatkowe informacje, np. nazwę arterii, gdzie znajduje się budynek, piętro, na którym zlokalizowany jest interesujący nas lokal lub jego numer w budowli. Wysyłając przesyłkę, należy również pamiętać o siedmiocyfrowym kodzie pocztowym.

Ustawiona w miejscu publicznym mapa, źródło: Wikipedia

Przykładowy adres w większej miejscowości może wyglądać następująco (dla przykładu wykorzystane zostanie osakijskie Muzeum Mieszkalnictwa):

Ōsaka-fu Ōsaka – shi Kita-ku Tenjinbashi 6-chōme 4 – 20
Sumai jōhō sentābiru 8-kai

Innymi słowy: muzeum znajduje się w prefekturze miejskiej Osaka, w samej Osace na terenie okręgu Kita, dzielnicy Tenjinbashi, w szóstym obwodzie, na czwartym kwartale. Jest to budynek oznaczony numerem 20. Budynek nazywa się Sumai jōhō sentā, muzeum ulokowane jest na ósmym piętrze.

Adresy z mniejszych ośrodków miejskich omówione zostaną na przykładzie browaru w Minō.

Ōsaka-fu Minō-shi Makiochi 3 - 14 – 18

Co oznacza, że browar znajduje się w prefekturze Osaka, miejscowości Minō, w dzielnicy Makiochi. Budynku nr 18 należy szukać w trzecim obwodzie i czternastym kwartale.

Nieco inaczej wyglądają adresy poza ośrodkami miejskimi. Prefekturze może podlegać również gmina (gun), pod którą znajdować się mogą mniejsze miejscowości (chō lub machi 町) oraz wsie (mura lub son 村). Pod tymi jednostkami administracyjnymi mogą znajdować się również chōme wraz z podziałem na kwartały (choć w mniejszych ośrodkach napotkać można na mniej szczegółową numerację).

Dla przykładu spójrzmy na adres położonego w prefekturze Nara muzeum Man’yo:

Nara-ken, Takaichi-gun, Asuka(明日香)-mura, Asuka(飛鳥)  10

Co oznacza, że budynek oznaczony numerem 10 jest ulokowany w dzielnicy Asuka, we wsi Asuka (należy zwrócić uwagę na odmienny zapis nazwy wsi i dzielnicy znakami kanji), na terenie gminy Takaichi, w prefekturze Nara.  

Przykładowy podział numerów budynków w kwartałach; źródło: Derek Sivers

Istnieją też obszary, w których występuje nieco zmodyfikowany sposób adresowania. Przykładowo, w niektórych miejscowościach prefektur Nagano, Kanazawa i Ishikawa numer kwartału zastępuje się znakiem z alfabetu sylabariusza katakana. W niektórych częściach prefektur Nagaoka i Niigata numery obwodów zastępuje się znakiem kanji oznaczającym jeden z niebiańskich pni (elementów chińskiego dziesięciostopniowego systemu używanego niegdyś w astrologii czy przy dawnym podziale tygodnia na dziesięć dni. Są to 甲-kinoe/kō, 乙-kinoto/otsu, 丙-hinoe/hei, 丁-hinoto/tei, 戊-tsuchinoe/bo, 己-tsuchinoto/ki, 庚-kanoe/kō, 辛-kanoto/shin,壬-mizunoe/jin oraz 癸-mizunoto/ki).  W Kioto ze względu na powtarzające się nazwy dzielnic wewnątrz tych samych okręgów oraz wiele posiadających nazwy arterii przyjęło się stosować dodatkowy środek, polegający na dodawaniu informacji o położeniu względem jednego z pobliskich skrzyżowań. Dla przykładu Międzynarodowe Muzeum Mangi w Kioto może po swoim oficjalnym adresie otrzymać dodatkową informację Karasuma-dōri Miike agaru (上がる oznaczającą, że znajduje się na północ od skrzyżowania ulic Karasuma-dōri oraz Miike). W wypadku południowej strony stosowany jest dodatek sagaru, dla zachodniej i wschodniej – odpowiednio nishi-iru (西入る) oraz higashi-iru (東入る).

Warto też pamiętać, że gdy umieszcza się adres w materiale anglojęzycznym, często następuje jego przekształcenie. Najczęściej pomija się sufiksy następujące po nazwach poszczególnych miejscowości lub zastępuje się je ich odpowiednikami (np. shi zazwyczaj zastępuje się city, kuward, mura  – village, ken/fuprefecture), zdarza się również zmiana kolejności podawania informacji: z opartej nie na coraz mniejszych, a coraz większych jednostkach administracyjnych. Część adresu z numerami obwodów i kwartałów niekiedy przenosi się na początek.

Przykładowe zestawienia japońskiej i angielskiej wersji kilku adresów; źródło: Type Project

Dla osoby, która nie ma wprawy w odnajdywaniu budynków w obcym systemie, najlepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z internetowych aplikacji, ułatwiających poruszanie się po miastach (np. Google Maps). W wielu miejscach (zwłaszcza np. przy stacjach kolejowych) ustawiono również mapy najbliższej okolicy, dzięki którym odnalezienie drogi staje się łatwiejsze. W wypadku hoteli, restauracji czy muzeów mapka ze wskazówkami dojazdu oraz dojścia do lokalu umieszczane są na stronie internetowej lub w innych materiałach promocyjnych.

ŹRÓDŁA

Project Gutenberg
sci.lang.japan
Tofugu
Bitboost
JNTO
Universal Postal Union
Japan Experience
Kagaya Group

SYLWETKA AUTORA

TAGI:

podróżowanie   miasto   turystyka  

NASZE ARTYKUŁY

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY

Komu macha maneki-neko?

Kitsune - japońskie lisy

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy