Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Kultura TRADYCYJNA POPJAPONIA. RECENZJA KSIĄŻKI „TRADYCJA W KULTURZE POPULARNEJ JAPONII”

Okładka książki; źródło: Wydawnictwo Japonica

04.02.2019 | 21:56
Autor: Paulina Powązka

Obecnie znaczna część ludzi kojarzy Japonię dzięki jej popkulturze. Czy w mandze, anime, grach i innych podobnych wytworach można doszukać się tradycyjnych elementów kultury Kraju Kwitnącej Wiśni?

„Tradycja w kulturze popularnej Japonii” to pozycja o charakterze naukowym, która przybliża czytelnikowi wpływ tradycji japońskiej na jej kulturę popularną. Na 253 stronach można odnaleźć dziesięć podzielonych na trzy części artykułów. Pierwsza z nich nosi tytuł „Japońska kultura popularna – próba charakterystyki” i składa się z czterech tekstów stanowiących wprowadzenie do dalszych zagadnień. Iwona Kordzińska-Nawrocka oraz Karolina Malinowska wyjaśniają w swoich artykułach kluczowe pojęcia, podejścia badawcze oraz definicje. Teksty te są opatrzone licznymi danymi statystycznymi w postaci wykresów. Druga część książki jest zatytułowana „Tradycja literacka w kulturze popularnej”. Jak sama nazwa wskazuje, artykuły w niej zawarte dotyczą elementów literackich w popkulturze, a pod lupę wzięte zostały „Opowieść o księciu Genjim” Murasaki Shikibu (Agnieszka Klonowska) oraz powieści Ihary Saikaku (Wioletta Zwolak). Trzecia część („Tradycja historyczna w kulturze popularnej”) traktuje o adaptacji postaci oraz wydarzeń historycznych w popkulturze. Znajdują się w niej teksty Anny Zielonko, Pawła Bednarskiego, Marty Dziuby oraz nieco odstający od reszty tematyką artykuł Moniki Nawrockiej, która pisze o zestawie obiadowym bentō w tekstach japońskiej kultury popularnej.

[...] tematem przewodnim niniejszej książki jest tradycja rozumiana jako pewien dorobek i zarazem dziedzictwo kulturowe o charakterze materialnym i duchowym oraz jej rola we współczesnej kulturze popularnej Japonii. Tradycja, co zostało podkreślone w wielu zamieszczonych tutaj artykułach, jest nie tylko istotnym źródłem inspiracji, ale stanowi wręcz jeden z najważniejszych zbiorów motywów i wątków, po który współcześni twórcy kultury popularnej chętnie sięgają poddając procesom modyfikacji, adaptacji, a nawet trawestacji.

– pisze we wstępie redaktor publikacji Iwona Kordzińska-Nawrocka, co w krótki sposób podsumowuje zawartości omawianej pozycji.

Jak już zostało wspomniane – książka należy do literatury naukowej. Czytelnik powinien się więc przygotować na dużą liczbę wyczerpujących definicji oraz wprowadzanych pojęć. Sprawiają one, że czasami można zgubić główny wątek danego artykułu. Z drugiej jednak strony dzięki temu stanowi ona bardzo dobre kompendium wiedzy oraz najnowszych danych statystycznych, co jest niewątpliwym plusem między innymi dla osób piszących prace dyplomowe na pokrewne tematy. Warto zwrócić również uwagę na ogromną liczbę przypisów, pozycji w bibliografiach oraz odniesień do innych publikacji, które pozwalają czytelnikowi na pogłębienie wiedzy o poruszanym zagadnieniu, a jednocześnie nie narzucają się w trakcie lektury. Niewątpliwą zaletą są również umieszczone na samym początku uwagi redakcyjne mające za zadanie zapoznać odbiorcę z wymową oraz pisownią japońskich słów. Sprawia to, że publikacja staje się przystępniejsza dla osób niezapoznanych z językiem Kraju Kwitnącej Wiśni. Autorzy nie zapomnieli także o czytelnikach, którzy zaznajomieni są z japońskim i w treści artykułów podają w nawiasach tłumaczenia słów w tymże języku.

Większość tekstów zawiera opisy i odniesienia do konkretnych wytworów japońskiej popkultury, które nie tylko są analizowane pod względem powiązania z tradycją, ale również zestawiane z innymi oraz umieszczane w kontekście historycznym. W ten sposób czytelnik, znając tytuł, może zarówno łatwiej go odnaleźć, jak i posiada gotową część analizy dzieła. Dzięki temu oglądanie anime czy też czytanie mangi może być jeszcze przyjemniejsze, a na pewno bardziej świadome. 

Biorąc pod uwagę stronę wizualną, warto zwrócić uwagę na dużą ilość zamieszczonych zdjęć odnoszących się do treści tekstów i pozwalających czytelnikowi zwizualizować sobie opisywane anime, gry, filmy czy mangi. Odbiorcom może spodobać się również prosta i estetyczna okładka, która w bezpośredni sposób nawiązuje do zawartości książki. 

Podsumowując, pomimo kilku literówek, książka jest dobrym źródłem wiedzy na temat japońskiej kultury popularnej, jej korzeni oraz odniesień do tradycji Kraju Kwitnącej Wiśni. Napisana została językiem naukowym, który dla niektórych czytelników może być nieprzystępny, lecz z całą pewnością część z nich będzie zasiadać do lektury z przyjemnością i zgłębiać poruszaną tematykę oraz zapoznawać się z opisywanymi przez autorów wytworami japońskiej popkultury. 

_____

Tradycja w kulturze popularnej Japonii

Redaktorka prowadząca: Iwona Kordzińska-Nawrocka

Autorzy tekstów: Iwona Kordzińska-Nawrocka, Karolina Malinowska, Agnieszka Klonowska, Wioletta Zwolak, Anna Zielonko, Paweł Bednarski, Marta Dziuba, Monika Nawrocka, 

Wydawnictwo: Japonica

Rok i miejsce wydania: Warszawa 2017

SYLWETKA AUTORA

TAGI:

manga i anime   literatura   popkultura   kultura   animacja   tradycja  

NASZE ARTYKUŁY

Serce Kiusiu – Fukuoka

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY

Kitsune - japońskie lisy

Komu macha maneki-neko?

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy