Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

CO WIESZ O JAPONII? KONKURS NOWOROCZNY!

5 stycznia 2014 - 31 stycznia 2014

Zapraszamy do udziału w naszym Konkursie Noworocznym! W ciągu 20 dni zadamy 20 pytań! Startujemy 7 stycznia (ostatnie pytanie pojawi się 26 stycznia). 

Codziennie przed godziną 20:00 opublikujemy news z pytaniem konkursowym. Na Wasze odpowiedzi czekamy w dniu publikacji pytania do godziny 24:00 pod adresem konkurs@japonia-online.pl Nie czekajcie jednak zbyt długo. Jeśli opublikujemy podpowiedź, za prawidłową odpowiedź będzie można otrzymać mniej punktów:
- za prawidłową odpowiedź bez podpowiedzi przyznajemy 3 punkty;
- za prawidłową odpowiedż po publikacji 1 podpowiedzi - 2 punkty;
- za prawidłową odpowiedż po publikacji 2 podpowiedzi - 1 punkt.

AKTUALIZACJA! W związku z licznymi prośbami Uczestników o godzinowe zawężenie momentu zadawania pytań, postanowiliśmy wyjść im naprzeciw. Niestety nie możemy zmieniać regulaminu po rozpoczęciu konkursu, jednak możemy wprowadzić dodatkowe ograniczenie. Od tej pory wszystkie pytania będziemy więc publikowali po godzinie 18:00. Pytania będą się więc pojawiać w godzinach 18:00 - 20:00. Mamy nadzieję, że będzie to odpowiedni kompromis pomiędzy oczekiwaniami Uczestników konkursu a wymyśloną przez nas formułą.

UWAGA! W tytule maila powinien być numer zagadki a w treści imię i nazwisko zgłaszającego.

Czeka na Was aż 12 nagród! ufundowanych przez Miyako.pl, Zanshin.pl oraz dziennik Japonia-Online. Im więcej punktów zdobędziecie, tym większe szanse macie na wymarzoną nagrodę! Zwycięzcy sami dokonają wyboru spośród dostępnych nagród. O kolejności wyboru zadecyduje miejsce w rankingu zwycięzców - kto pierwszy ten lepszy! W przypadku remisów zorganizowana zostanie dogrywka.

Pełny regulamin dostępny jest poniżej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się!

 

Regulamin konkursu noworocznego dziennika Japonia-Online

 

§1 Uczestnictwo w konkursie

 1. W Konkursie Noworocznym Japonii-Online (zwanego dalej Konkursem) mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Uczestnictwo w konkursie realizowane jest poprzez przesłanie wiadomością e-mail odpowiedzi na zadane pytania na adres: konkurs@japonia-online.pl

 3. Uczestnik identyfikowany jest poprzez adres e-mail, z którego wysyłane są wiadomości zawierające odpowiedzi na pytania konkursowe.

 4. Przesyłając odpowiedź na dowolne pytanie uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 5. Przesyłając odpowiedź na dowolne pytanie uczestnik zgadza się na publikację imienia i nazwiska przy publikacji wyników Konkursu.

 6. Temat wiadomości stanowiącej odpowiedź na pytanie ma mieć postać: „Pytanie n”, gdzie n oznacza numer pytania, na które przesyłana jest odpowiedź. Na przykład dla pytania czwartego temat powinien mieć postać: „Pytanie 4”.

 7. Każda wiadomość oprócz odpowiedzi na pytanie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika.

 8. Na każde pytanie uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź. Każda następna odpowiedź na to samo pytanie zostanie odrzucona jako niepoprawne zgłoszenie.

 9. Za moment przesłania odpowiedzi przyjmuje się moment otrzymania wiadomości e-mail przez skrzynkę pocztową konkurs@japonia-online.pl.

 10. Czas przesłania odpowiedzi na zadane pytanie kończy się o godzinie 24:00 tego samego dnia, którego zadano pytanie.

 

§2 Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym uczestnicy odpowiadają na pytania zamieszczone w serwisie Japonia-Online, natomiast drugi, zwany dalej dogrywką, rozgrywany w przypadku niemożności wyłonienia 10 zwycięzców, polega na przygotowaniu opracowania zagadnienia zadanego przez organizatora konkursu.

 2. W pierwszym etapie Organizator opublikuje 20 pytań.

 3. W pierwszym etapie do każdego pytania organizator może opublikować podpowiedzi.

 4. Codziennie publikowane będzie jedno pytanie konkursowe. Publikacja każdego z pytań nastąpi nie później niż o godzinie 20:00.

 5. Każda podpowiedź może być opublikowana nie wcześniej niż godzinę po publikacji pytania, którego dotyczy lub poprzedniej podpowiedzi do tego pytania, jednak nie później niż dwie godziny od publikacji pytania lub ostatniej podpowiedzi.

 6. Odpowiedzi na wszystkie pytania można znaleźć na łamach dziennika Japonia-Online.

 7. W przypadku wątpliwości co do poprawności pytania wiążąca jest informacja zamieszczona na łamach dziennika Japonia-Online w roku 2013.

 

§3 Przyznawanie punktów

 1. Za każdą poprawną odpowiedź udzieloną przed publikacją jakiejkolwiek podpowiedzi uczestnik otrzymuje 3 punkty.

 2. Za każdą poprawną odpowiedź udzieloną na pytanie po opublikowaniu pierwszej podpowiedzi uczestnik otrzymuje 2 punkty.

 3. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymaną po publikacji dwóch podpowiedzi uczestnik otrzyma jeden punkt.

 4. Za każdą poprawną odpowiedź udzieloną po publikacji trzech podpowiedzi nie zostaną przyznane punkty.

 

§4 Wyłonienie zwycięzców

 

 1. W ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przyjmowania odpowiedzi na ostatnie pytanie organizator przygotuje ranking punktowy uczestników.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników osiągniętych tylko przez tych uczestników, którzy mają szansę zająć pozycje od 1 do 12.

 3. Jeśli ilość punktów uzyskanych przez najlepszych uczestników pozwoli na jednoznaczne wyłonienie 12 zwycięzców i uporządkowanie ich na pozycjach od 1 do 12, etap ustalenia rankingu punktowego kończy etap wyłonienia zwycięzców.

 4. Jeśli ranking punktowy nie pozwala na jednoznacznie wyłonienie i uporządkowanie 12 zwycięzców, uczestnicy, którzy mają szansę na znalezienie się w gronie zwycięzców, a których pozycja nie mogła zostać jednoznacznie określona, zostaną zaproszeni do dogrywki.

 5. O fakcie rozegrania dogrywki zaproszeni uczestnicy zostaną poinformowani mailowo na adres, z którego przesłali odpowiedzi.

 6. Zagadnienie będące przedmiotem dogrywki zostanie przesłane do zaproszonych uczestników w ciągu 24 godzin od ogłoszenia rankingu punktowego.

 7. Za moment przesłania zaproszeń przyjmuje się moment wysłania wiadomości e-mail oznaczony przez serwer pocztowy obsługujący adres konkurs@japonia-online.pl.

 8. Na przesłanie odpowiedzi w dogrywce zaproszony uczestnik ma 72 godziny od momentu przesłania zadania.

 9. Brak przesłania odpowiedzi na zadanie będące przedmiotem dogrywki jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.

 10. Po upływie 72 godzin od wysłania zagadnień do zaproszonych uczestników organizator dokona oceny otrzymanych odpowiedzi oraz przygotuje ranking stanowiący kryterium uzupełniające do rankingu punktowego.

 11. Po ustaleniu ostatecznego rankingu wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursu a zwycięzcy zostaną drogą mailową zaproszeni do wyboru nagród.

 

§5 Przyznawanie nagród

 1. W Konkursie organizator przygotował 12 nagród:

  1. Pudełko do bento o wartości 120 PLN, ufundowane przez Miyako.pl;

  2. Zestaw do kaligrafii o wartości 80 PLN, ufundowany przez Miyako.pl;

  3. Zestaw: podkładka do podłużnego papieru + 30 arkuszy podłużnego japońskiego papieru o wartości 42 PLN, ufundowane przez Japonia-Online.pl;

  4. Ceramiczna figurka sowy o wartości 40 PLN, ufundowana przez Miyako.pl;

  5. Złota ceramiczna figurka maneki neko o wartości 39 PLN, ufundowana przez Zanshin.pl;

  6. Czarna ceramiczna figurka maneki neko o wartości 39 PLN, ufundowana przez Zanshin.pl;

  7. Biała ceramiczna figurka maneki neko o wartości 39 PLN, ufundowana przez Zanshin.pl;

  8. Różowa ceramiczna figurka maneki neko o wartości 39 PLN, ufundowana przez Zanshin.pl;

  9. Japoński tusz do kaligrafii o wartości 35 PLN, ufundowany przez Japonia-Online.pl;

  10. Zestaw: podkładka pod papier + 50 arkuszy japońskiego papieru o wartości 25 PLN ufundowany przez Japonia-Online.pl;

  11. Japoński notes listowy o wartości 17 PLN, ufundowany przez Japonia-Online.pl;

  12. Bambusowa mata na pędzle o wartości 12 PLN, ufundowana przez Japonia-Online.pl.

 2. Każdy zwycięzca zostanie zaproszony drogą mailową do wyboru nagrody.

 3. Zaproszenie do wyboru nagrody będzie zawierało listę nagród, które zwycięzca będzie miał obowiązek ustawienia w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanej (zwany dalej „rankingiem nagród”) oraz przesłać w terminie 3 dni od wysłania zaproszenia na adres konkurs@japonia-online.pl

 4. Oprócz własnego rankingu nagród zwycięzca jest zobowiązany do podania adresu, na który ma zostać przesłana nagroda. Adres ten zostanie wykorzystany wyłącznie w celu wysyłki nagrody.

 5. Nieprzesłanie adresu zwycięzcy oznacza rezygnację zwycięzcy z nagrody w Konkursie.

 6. Po otrzymaniu rankingów nagród od zwycięzców organizator dokona przyporządkowania nagród wykorzystując pozycję zwycięzcy w rankingu oraz jego indywidualny ranking nagród.

 7. W sytuacji jeśli przesłane przez zwycięzcę dane nie pozwalają na przyporządkowanie mu nagrody organizator najpierw dokona przyporządkowania nagród w przypadku zwycięzców, dla których taka operacja będzie możliwa.

 8. Dla pozostałych zwycięzców organizator przyporządkuje nagrody w kolejności zgodnej z rankingiem zwycięzców oraz porządkiem określonym w §5 pkt 2.

 9. O sposobie wykorzystania nieprzyznanych nagród zadecydują ich sponsorzy.

ZAKOŃCZONE KONKURSY

Wielki finał 2019

Podróż do dawnej Japonii

Rozmaitości znalezione w konbini

Wejdź do świata duchów

Historyczne spotkanie

Dowiedź swojej lojalności

Wielki finał 2018 roku

Skosztuj dorayaki z sakurą

Poznaj historię Okinawy

Kwiaty spoza japońskiego pudełka

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy