Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

PODRÓŻ DO DAWNEJ JAPONII

28 maja 2019 - 31 maja 2019

Piękno Japonii opisywało bardzo wielu podróżników oraz specjalistów badających kulturę, sztukę, historię czy politykę regionu. Pojawiały się bardzo często głosy pełne zachwytu nad współczesnym wizerunkiem Tokio, w którym dominują wysokie budynki oraz rozświetlające miasto neony. Niejednokrotnie pojawiały się również opinie osób pragnących ponownie doświadczyć klimatu dawnej Japonii, która po Odnowie Meiji przeżyła etap gwałtownej industrializacji, a wraz z sukcesem gospodarczym po wojnie na Pacyfiku doszło do dalszych zmian także w dziedzinie życia codziennego. Fascynację dawnymi wartościami i próbę przedstawienia miejsca, którego już nie ma, postanowił ukazać Donald Richie w książce „Morze wewnętrzne”.

Chcecie zdobyć jeden z trzech egzemplarzy książki „Morze wewnętrzne” Donalda Richiego?

Zadanie jest następujące: wskaż tradycję lub element kultury japońskiej, który według Ciebie jest zagrożony, a wart zachowania dla przyszłych pokoleń. Uzasadnij krótko swój wybór wykorzystując nie mniej niż 50 i nie więcej niż 200 słów*.

Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje jego zasady. Swoje odpowiedzi zamieszczacie pod naszym konkursowym zdjęciem (to samo zdjęcie widzicie powyżej), które zostanie opublikowane na tablicy naszego facebookowego profilu „Japońska Prasówka” w dniu 28 maja 2019 roku. Na Wasze komentarze czekamy do 31 maja 2019 roku do północy.

Najciekawsze interpretacje zostaną nagrodzone przez członków redakcji.

Wyniki zostaną ogłoszone 2 czerwca również w komentarzu pod konkursowym zdjęciem na Facebooku oraz na niniejszej podstronie.

Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie nam w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników adresu do wysyłki za pośrednictwem prywatnej wiadomości do „Japońskiej prasówki” na Facebooku. Wiadomość musi być wysłana z konta facebookowego, z którego została udzielona nagrodzona odpowiedź. Przekroczenie tego terminu oznacza, że zwycięzca rezygnuje z przyznanej nagrody. Dane przekazane zostaną fundatorowi nagród – Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wysłanie adresu jest więc równoznaczne ze zgodą Uczestnika na przekazanie go wydawnictwu w celu wysyłki nagród.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Czarne. Serdecznie dziękujemy!

* - w razie wątpliwości jako licznik słów prosimy wykorzystać ten dostępny na stronie: https://wordcounter.net

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator – dziennik „Japonia-Online” z siedzibą w Krakowie („Administrator”), adres: ul. Mazowiecka 16 m. 34, 30-036 Kraków, adres e-mail: kontakt@japonia-online.pl. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku a od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”[1]) w celu przeprowadzenia konkursu, prowadzenia komunikacji, wydania nagród, a także – w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców znajdującej się na dedykowanej stronie internetowej: www.japonia-online.pl/contest. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu podmiotom biorącym udział w obsłudze konkursu oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody tj. Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiemu. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez czas trwania konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie. Od dnia 25 maja 2018 roku uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w niej lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

WYNIKI KONKURSU

Egzemplarze książki „Morze wewnętrzne” Donalda Richiego powędrują do: Kasi Jorian Mackowiak, Piotra Kwiatkowskiego i Sebastiana Benbenka. Serdecznie gratulujemy!

ZAKOŃCZONE KONKURSY

Wielki finał 2019

Podróż do dawnej Japonii

Rozmaitości znalezione w konbini

Wejdź do świata duchów

Historyczne spotkanie

Dowiedź swojej lojalności

Wielki finał 2018 roku

Skosztuj dorayaki z sakurą

Poznaj historię Okinawy

Kwiaty spoza japońskiego pudełka

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy