Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Społeczeństwo WIEK PODESZŁY DOPIERO OD 75. ROKU ŻYCIA?

Japońskie seniorki; źródło: asiancorrespondent.com

12.01.2017 | 07:49
Opracowanie: Agnieszka Brzozowska

Środowiska naukowe zajmujące się gerontologią proponują redefinicję określenia „podeszły wiek”. Ich zdaniem powinno ono opisywać Japończyków powyżej 74. roku życia.

Japan Gerontological Society i Japan Geriatrics Society, stowarzyszenia prowadzące badania w zakresie nauki o procesie starzenia się ludzkiego organizmu, proponują zmianę w definiowaniu podeszłego wieku wśród przedstawicieli społeczeństwa japońskiego. Według naukowców, jako osoby w podeszłym wieku nie powinny być klasyfikowani Japończycy między 65 a 74 rokiem życia. Stowarzyszenia proponują również wprowadzenie dodatkowych kategorii wiekowych:

  • osoby przed podeszłym wiekiem (pre-elderly), mające od 65 do 74 lat, 
  • osoby w wieku ekstremalnie podeszłym (superelderly), powyżej 90. roku życia. 

Prace nad nową klasyfikacją zostały zapoczątkowane już w 2013 roku. Dwa stowarzyszenia powołały wówczas grupę ekspertów z zakresu medycyny, psychologii i socjologii, by na podstawie nowych danych ocenili adekwatność dotychczas stosowanego nazewnictwa.

Propozycje podyktowane są faktem, że dzisiejsi seniorzy znacząco różnią się kondycją fizyczną i mentalną od swoich rówieśników sprzed dekady. Co więcej, zebrane dane wskazują na to, że przeciętny stan zdrowia osób w wieku podeszłym poprawia się z roku na rok. Osoby te wciąż mogą angażować się w różnorodne aktywności społeczne. Wsparcia i opieki ze strony społeczeństwa wymagają raczej w późniejszym wieku. Sondaż z 2014 roku przeprowadzony wśród kobiet i mężczyzn pozostających aktywnych zawodowo wykazał, że ponad połowa z nich deklaruje, że chciałaby wciąż pracować po ukończeniu 65. roku życia.

Yasuyoshi Ouchi, dyrektor Szpitala Toranomon, który jest wśród osób wychodzących z nową propozycję twierdzi, że:

Chcielibyśmy, żeby nasza propozycja zmieniła publiczną świadomość względem ludzi w podeszłym wieku i zapewniła szansę na promowanie ich udziału w życiu społeczeństwa.

Jak podaje dziennik „Japan Today”, członkowie stowarzyszenia uwzględnili również wyniki rządowego sondażu, według którego Japończycy są przeciwni postrzeganiu ludzi po 65. roku życia, jako osób w podeszłym wieku. Według większości respondentów, określenie „podeszły wiek” należy stosować inaczej w zależności od płci – u mężczyzn powyżej 70. roku życia, u kobiet natomiast powyżej 75.

Przyjęcie propozycji stowarzyszeń to nie tylko nowy podział wiekowy społeczeństwa. Niezbędne może stać się wprowadzenie znaczących zmian w zatrudnieniu i systemie emerytalnym. Istnieją obawy, że w związku z przesunięciem wieku emerytalnego z 65 na 75 lat pojawią się problemy w efektywnym funkcjonowaniu zawodowym w porównaniu do młodszych pracowników. Profesor Hiroko Kase z Uniwersytetu Waseda zwraca uwagę na fakt, że niezbędne będzie zastosowanie środków zaradczych, by osoby powyżej 65. roku życia miały szansę utrzymać pracę do czasu przejścia na emeryturę.

ŹRÓDŁA

The Japan Times
Japan Today
Japan Daily Press

TAGI:

seniorzy  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy