Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Gospodarka WIĘCEJ PIENIĘDZY W KIESZENI

Przechodnie przechodzący przez ulicę w Tokio; żródło: CTVNews; zdjęcie: Koji Sasahara

17.02.2017 | 16:09
Opracowanie: Michelle Gałuszka

Wynagrodzenie japońskich pracowników osiągnęło największy wzrost od 2010 roku.

Średnia miesięczna pensja pełnoetatowego pracownika wyniosła 315 372 jenów (11 300 zł*) – osiągając wzrost o 0,5%. Jednakże osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin, udział których na rynku pracy osiągnął rekordową wartość 30,7% ogółu zatrudnionych, otrzymały niższe pensje niż w ubiegłym roku – ich średnia miesięczna pensja zmalała o 0,1%. Jednocześnie Japończycy spędzili średnio w pracy najmniej czasu od 1990 roku, czyli odkąd dostępne są statystyki na ten temat.

Na zwiększenie się wysokości płac wpływ miało podniesienie wynagrodzenia podstawowego. Jest ono między innymi rezultatem negocjacji między korporacjami a związkami zawodowymi. Biorąc dodatkowo pod uwagę spadek cen w ostatnim roku, wzrost średniej pensji mierzonej siłą nabywczą wyniósł 0,7%. Mimo to ekonomista Masaki Kuwahara, który pracuje dla Nomura Securities Co., nie unosi się entuzjazmem z powodu wzrostu wynagrodzenia. Jak sam komentuje:

Dobrze, że wzrost był wysoki, ale nie był on aż tak wysoki. Jest to pozytywne, ale nie wiążę z tym aż tak wiele uwagi.

Wzrost wynagrodzenia jest pożądany przez obecny rząd, który ma nadzieję, że między innymi dzięki niemu będzie mógł skutecznie zwalczać deflację, która ciągnie się od prawie 20 lat. Zwiększenie pensji jednak nie należy do najprostszych. Główny sprzeciw wobec podniesienia stawek wyrażają związki zawodowe oraz sami pracownicy. Spowodowane jest to tym, iż ważniejsza jest dla nich gwarancja zatrudnienia niż wzrost wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

*Obliczono na podstawie średniego kursu NBP z dnia 06.02.2017 roku.

ŹRÓDŁA

Bloomberg
Business Standard
Nikkei Asia Review

TAGI:

deflacja / Inflacja  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy