Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Społeczeństwo SĄD NAJWYŻSZY ZDECYDOWAŁ – ABONAMENT OBOWIĄZKOWY

Budynek Sądu Najwyższego; źródło: Wonderful Rife

16.12.2017 | 07:56
Opracowanie: Ewa Kubasik-Kobiałka

6 grudnia bieżącego roku japoński Sąd Najwyższy orzekł, że przymus zapłaty abonamentu NHK nie narusza konstytucyjnej zasady swobody zawierania umów.

Jest to pierwszy raz, kiedy w tego typu sprawie orzekał Sąd Najwyższy. Jej początkiem był pozew złożony w 2011 roku przez japońskiego nadawcę publicznego NHK przeciwko mieszkańcowi, który odmawiał podpisania umowy, mimo posiadania telewizora od 2006 roku. W 2013 roku tokijski Sąd Okręgowy zarządził od pozwanego zapłatę około 200 tysięcy jenów (ok. 6 tysięcy 350 zł*) zaległych opłat. Rok później wyrok został utrzymany przez sąd wyższej instancji.

NHK utrzymuje się niemalże wyłącznie z abonamentu, który muszą płacić wszyscy posiadacze sprzętu umożliwiającego odbiór telewizji, niezależnie od tego, czy faktycznie ją oglądają, czy nie. Choć, z drugiej strony, nie jest przewidziana żadna kara za nieuiszczanie tej opłaty.

Zgodnie z art. 65 ustawy o prawie nadawczym, każda osoba, która zainstalowała sprzęt odbiorczy, mogący odbierać transmisję świadczoną przez NHK, jest zobligowana do zawarcia umowy z NHK w sprawie odbioru jej sygnału.

System ten ma zapewniać NHK niezależność finansową i tym samym brak podatności na naciski, zarówno ze strony rządu, jaki osób prywatnych, czyli, ogólnie mówiąc, beztronność. Wysokość opłat zależy od tego, czy odbiera się przekaz satelitarny, czy naziemny, sposobu dokonywania zapłaty, a także okresu za jaki się ją uiszcza.

Zdaniem pozwanego prawo nadawcze nie jest wiążące, a jedynie nakazuje poczynienie działań zmierzających do podpisania umowy z NHK, a zatem nie ma wymogu uiszczania opłat. Ponadto, jego zdaniem, przymus podpisywania umowy stanowiłby naruszenie zasady swobody zawierania umów. Z kolei według nadawcy to, że abonament muszą płacić wszyscy jednakowo jest racjonalne i zgodne z konstytucją w związku z rolą, jaką pełni NHK.

Jak zauważa „The Japan Times”, wyrok Sądu Najwyższego będzie zapewne dużą podporą dla NHK, gdyż według danych za 2016 rok, ściągalność abonamentu plasuje się na poziomie około 80%.

*Przeliczenie na podstawie kursu średniego NBP z 07.12.2017

ŹRÓDŁA

The Japan Times
NHK

TAGI:

prawo   telewizja  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Intronizacyjne pozwy

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy