Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Polityka PROGRAM „REWOLUCJI W ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH” ZATWIERDZONY

Dzieci w drodze do szkoły; Gajin Pot

14.12.2017 | 15:22
Opracowanie: Mateusz Chrzczonowski

W piątek 8 grudnia tego roku gabinet zatwierdził sztandarową reformę premiera Shinzō Abe, która w swoich założeniach ma odmienić złą sytuację demograficzną Japonii.

Społeczeństwo Japonii już od wielu lat starzeje się, a duży ma w tym udział niska liczba urodzeń – w 2016 roku była ona najniższa w historii prowadzenia tych statystyk, czyli od 1899 roku. Premier Japonii Shinzō Abe wielokrotnie w swoich kampaniach zapowiadał reformy, które mają poprawić tę sytuację.

Zatwierdzony przez gabinet 8 grudnia bieżącego roku pakiet, kosztujący aż 2 biliony jenów (ok. 63 mld zł*), ma być milowym krokiem ku wypełnieniu tej obietnicy. Głównym założeniem reformy jest wprowadzenie bezpłatnej edukacji, wybudowanie nowych placówek, a także podniesie płac pracowników, co ma przyczynić się wzrostowi atrakcyjności wychowywania dzieci w Japonii i w efekcie podniesienia statystyk urodzeń.

Plan rządu zakłada, że wszystkie dzieci od 3 do 5 roku życia zostaną zwolnione z opłat za żłobki i przedszkola niezależnie od dochodu gospodarstwa domowego, a dzieci do 2 roku życia będą mogły korzystać z darmowej opieki, jeśli pochodzą z gospodarstw o niskich dochodach, które są zwolnione z podatku mieszkaniowego. W przypadku nieautoryzowanych świetlic decyzję o tym, kto będzie mógł korzystać z ich usług bezpłatnie, rząd podejmie w późniejszym terminie. Na ten cel ma zostać przeznaczone 800 mld jenów (ok. 25 mld zł*).

Kolejny cel reformy to zmniejszenie kolejek do przedszkoli, a ma się do tego przyczynić budowa nowych placówek, w których będzie mogło się pomieścić nawet 320 tys. dzieci. Podnoszone mają być również zarobki opiekunów w tych instytucjach. Począwszy do kwietnia 2019 roku ich wynagrodzenia wzrosną o 3 tys. jenów (ok. 95 zł*) miesięcznie. Tu plan przewiduje wydatki rzędu 300 mld jenów (ok. 9,5 mld zł*).

Rząd chce również poprawy sytuacji w szkolnictwie wyższym. W tym przypadku wsparcie mają uzyskać studenci pochodzący z gospodarstw o niskich dochodach zwolnionych z podatku mieszkaniowego. Nie będą oni musieli płacić czesnego w uczelniach państwowych, natomiast studenci na uczelniach prywatnych dostaną częściową pomoc od rządu. Za namową partii Kōmeitō do reformy wprowadzono również zapis, dzięki któremu możliwość darmowej edukacji w prywatnych szkołach średnich mają otrzymać uczniowie pochodzący z gospodarstwa domowego o dochodach rocznych niższych niż 5,9 mln jenów (ok. 186 tys. zł* ). Na ten cel rząd chce przeznaczyć 800 mld jenów (ok. 25 mld zł*).

Pakiet zmian przewiduje również poprawę sytuacji pracowników opieki zdrowotnej. Osoby pracujące ponad 10 lat w tym zawodzie mają dostać podwyżkę wynagrodzenia o średnio 80 tys. jenów (ok. 2,5 tys. zł*). W tym przypadku przewidziano wydatek 100 mld jenów (ok. 3 mld zł*).

Za prawdopodobny termin rozpoczęcia wdrażania planu uznaje się kwiecień 2020 roku.

*Przeliczenie według średniego kursu NBP z dnia 8.12.2017 r.

ŹRÓDŁA

The Japan Times
The Japan News
The Mainichi
The Asahi Shimbun

TAGI:

Abe   reformy   rodzina  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

10 lat z Kaną Nishino

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy