Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Polityka OGRANICZENIA POZWOLEŃ NA PRACĘ DLA WNIOSKUJĄCYCH O AZYL

Protestujący w sprawie uchodźców w Japonii; fot. Yuya Shino; źródło: Business Insider

06.01.2018 | 07:42
Opracowanie: Mateusz Chrzczonowski

Od 2018 roku rząd japoński planuje ograniczyć przyznawanie pozwoleń na pracę dla ubiegających się o status uchodźcy.

Japonia od wielu lat zmaga się z problemem starzenia się społeczeństwa – osoby powyżej 65 roku życia stanowią już 1/4 populacji wszystkich Japończyków, a niedawno nawet liczba 90-latków przekroczyła 2mln. Wiąże się to z problemem braku ludzi do pracy, dlatego od lat 90. Japonia zwróciła się w stronę imigrantów, których udział w tamtejszym rynku pracy wzrósł do 2013 roku o 40 procent.

Kolejnym krokiem japońskiego rządu była wprowadzona w 2010 roku ustawa, która w swoich założeniach miała zapewnić zatrudnienie szukających w kraju azylu uchodźcom i tym samym wspomóc japoński rynek. Obowiązująca procedura pozwala otrzymać pozwolenie na pracę zarobkową wszystkim osobom, które złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy i odczekały okres sześciu miesięcy. Jednak duża liczba wniosków w poprzednich latach i nagminne nadużywanie tego systemu przez imigrantów zarobkowych zmusiły japońskie władze do wprowadzenia odpowiednich zmian.

W wyniku doprecyzowania przepisów dotyczących procesu od 2018 roku pozwolenie na pracę dostaną jedynie osoby z wysokim prawdopodobieństwem otrzymania statusu uchodźcy. Starający się o azyl, którzy uciekają od długów, zostaną pozbawieni tych praw i deportowani do kraju pochodzenia po upływie ważnego okresu pobytu. Władze liczą, że pomoże to zmniejszyć liczbę wniosków i ukrócić proceder składania ich tylko w celu uzyskania pozwolenia na pracę, a nie zapewnienia bezpiecznego schronienia i nowego życia. Ma to również przyspieszyć czas rozpatrywania próśb naprawdę potrzebujących uchodźców.

Wprowadzone w 2010 roku przepisy spowodowały duży wzrost liczby wniosków o azyl. Wówczas było ich 1202, w 2016 już 10 901, a w bieżącym roku liczba ta może osiągnąć nawet 17 000. Mimo tak dużej ilości chętnych w 2016 roku tylko 28 osób otrzymało status uchodźcy, przez co uznano Japonię za kraj im wrogi.

To dość mały program, zaledwie 20–30 uchodźców rocznie. Poprosiłem rząd [Japonii] o rozważenie możliwości jego rozszerzenia

– powiedział w listopadzie tego roku Filippo Grandi, Wysoki Komisarz NZ ds Uchodźców, podczas konferencji prasowej w Tokio.

W ciągu dwóch miesięcy od wprowadzenia nowego systemu ministerstwo sprawiedliwości przeprowadzi krótkie badania wnioskodawców, aby zakwalifikować ich w takich kategoriach jak m.in. studia za granicą, szkolenia techniczne czy krótkie wizyty. W następnej kolejności zostaną oni podzieleni na trzy grupy: osoby z wysokim prawdopodobieństwem otrzymania statusu uchodźcy, uznane za nieubiegających się o azyl oraz wielokrotnie składające wniosek. Imigranci z dwóch ostatnich grup mogą zostać deportowani. Jeśli powyższe procedury nie rozstrzygną sprawy, ministerstwo będzie kontynuowało indywidulaną ocenę wnioskodawców.

ŹRÓDŁA

Kyodo News
Business Insider
MPI

TAGI:

prawo   praca  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy