Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Społeczeństwo ROŚNIE POPARCIE SPOŁECZNE DLA UŻYWANIA RÓŻNYCH NAZWISK PRZEZ MAŁŻONKÓW

Tradycyjny japoński ślub; źródło: The Japanese Shop

16.02.2018 | 14:27
Opracowanie: Ewa Kubasik-Kobiałka

Według opublikowanych 10 lutego bieżącego roku danych za zalegalizowaniem odrębnych nazwisk dla małżonków opowiedziało się ponad 40% ankietowanych.

Zgodnie z art. 750. japońskiego kodeksu cywilnego „mąż i żona mają przyjąć nazwisko męża lub żony”. Zapis ten pochodzi z kodeksu przyjętego w 1896 roku. Jak zauważył „The Guardian”, sformułowanie tego artykułu odzwierciedla ówczesne przekonanie, że małżeństwo to związek między rodzinami, a nie między jednostkami. Kobieta, wychodząc za mąż, opuszczała swoją rodzinę i stawała się częścią rodziny męża. Choć obowiązujący kodeks pozostawia dowolność co do tego, kto powinien przyjąć nazwisko współmałżonka, jednak w większości przypadków to kobieta przyjmuje nazwisko męża.

W 1996 roku z Ministerstwa Sprawiedliwości wyszła propozycja, by dopuścić posługiwanie się przez małżonków różnymi nazwiskami, ale sprawa nie trafiła na ścieżkę legislacyjną. W 2015 roku Sąd Najwyższy orzekł, że zakaz posługiwania się odrębnymi nazwiskami nie jest sprzeczny z konstytucją Japonii.

Według sondażu przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2017 roku (na zlecenie gabinetu premiera) za zmianą opowiedziało się 42,5% badanych i był to wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniej ankiety, przeprowadzonej w 2012 roku. Próbę stanowiło 5 tysięcy osób, mających 18 lat i więcej. Ważnych było 59% odpowiedzi.

Spośród zwolenników zmiany prawa niespełna 20% zadeklarowało, że chciałoby się posługiwać innym nazwiskiem niż małżonek, a ponad 47% stwierdziło, że wolałoby mieć to samo nazwisko. Z kolei zapytani, czy różne nazwiska mogłyby mieć wpływ na relację między dziećmi i rodzicami, 64,3% respondentów odpowiedziało, że nie miałoby to żadnego wpływu, natomiast 31,5% uznało, że doszłoby do osłabienia więzi.

Przeciwko reformie opowiedziało się 29,3% respondentów, o 7,1 punktu procentowego mniej niż w 2012 roku. Było to pierwsze badanie obejmujące osiemnasto- i dziewiętnastolatków. Rozszerzenie badanej grupy wynika z niedawnego obniżenia progu dorosłości.

ŹRÓDŁA

The Japan Times
The Guardian
The Mainichi

TAGI:

prawo   reformy  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy