Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Polityka MARSZ PRZECIWKO REFORMIE SYSTEMU ZATRUDNIENIA

Demontrujący przed dworcem Shinjuku; źródło: The Asahi Shimbun

01.03.2018 | 16:19
Opracowanie: Ewa Kubasik-Kobiałka

25 lutego bieżącego roku naprzeciwko stacji Shinjuku kilkaset osób demonstrowało przeciwko uznaniowemu systemowi pracy.

W systemie uznaniowym pracownicy mają z góry ustaloną określoną ilość nadgodzin, za które otrzymują wynagrodzenie. Czas przepracowany ponad te ustalone godziny nie jest płatny. Obecnie rozwiązanie to funkcjonuje jedynie w niektórych branżach, jednakże rząd planuje dokonać rozszerzenia możliwości jego stosowania. Rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD) wraz z koalicyjną Kōmeitō chcą przedłożyć w parlamencie projekt ustawy jeszcze w trakcie tej sesji. Rząd oparł swój projekt na danych uzyskanych z ankiety dotyczącej czasu pracy przeprowadzonej w 2013 roku. Jednakże ostatnio wyszło na jaw, że została ona przeprowadzona nieprawidłowo.

Demonstracja przed Shinjuku została zorganizowana przez stowarzyszenie Aequitas, nawołujące między innymi do podniesienia stawki minimalnej wynagrodzenia. Protestujący wykrzykiwali hasła takie jak:

Nie zmuszajcie nas do robienia nadgodzin co dzień, co noc.

Zdaniem protestujących rozszerzenie systemu uznaniowego przełoży się na jeszcze dłuższe godziny pracy, a także zwiększy występowanie karōshi, czyli śmierci z przepracowania.

Zdaniem profesor Mitsuko Uenishi, zajmującej się rozwojem zawodowym na Hosei University, należy zrezygnować z rozszerzenia systemu uznaniowego. Swoje stanowisko argumentuje tym, że:

W obowiązującym obecnie systemie uznaniowym większość pracowników ma niewielką swobodę podejmowania decyzji i nie może wybrać warunków pracy.

Również zdaniem Uenishi reforma jedynie wydłuży godziny pracy.

Sondaż na temat planowanych zmian przeprowadził 24 i 25 lutego bieżącego roku dziennik „The Mainichi”. 57% respondentów opowiedziało się przeciwko reformie, a nieco ponad 18% za. Nawet wśród zwolenników rządu premiera Abe jedynie 46% wyraziło poparcie dla zmian.

Temat reformy został także podjęty podczas debaty telewizyjnej, w której uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych ugrupowań parlamentarnych.

Zdaniem Fumio Kishidy z PLD reforma pomoże zmienić styl pracy i życia Japończyków, a także rozwiązać problem długich godzin pracy oraz różnego sposobu traktowania pracowników w zależności od formy zatrudnienia. Kishida zauważył jednakże, że rząd nie powinien posuwać prac nad reformą dopóki Ministerstwo Pracy nie wyjaśni w należyty sposób niejasności w badaniu z 2013 roku. W podobnym tonie wypowiedział się reprezentant Kōmeitō.

Akihisa Nagashima z Partii Nadziei zwracał uwagę na brak w projekcie rozwiązań dotyczących freelancerów oraz osób podejmujących więcej niż jedną pracę. Napomknął też, że jego partia może złożyć w parlamencie swój własny projekt ustawy. Shinya Adachi z Partii Demokratycznej wezwał rząd do dokonania rewizji reform, a Akira Kasai z Komunistycznej Partii Japonii do przeprowadzenia nowego badania. Z kolei reprezentujący Konstytucyjną Demokratyczną Partię Japonii Akira Nagatsuma zasugerował, że dane przedstawione w ankiecie nie były rezultatem błędu, ale celowej manipulacji.

ŹRÓDŁA

The Asahi Shimbun
The Mainichi
The Japan Times

TAGI:

reformy   praca  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy