Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Polityka UDZIAŁ POLSKIEGO MINISTRA ZDROWIA W TOKIJSKIM SZCZYCIE O BEZPIECZEŃSTWIE PACJENTA

Łukasz Szumowski (pierwszy rząd, drugi od lewej), źródło: Oficjalna strona polskiego Ministerstwa Zdrowia

02.05.2018 | 14:28
Opracowanie: Krystian Karolak

Minister zdrowia Łukasz Szumowski uczestniczył w dniach 13–14 kwietnia bieżącego roku w Trzecim Światowym Ministerialnym Szczycie na temat Bezpieczeństwa Pacjenta zorganizowanym w Tokio.

W dniach 13–14 kwietnia bieżącego roku w japońskiej stolicy odbyło się coroczne spotkanie w ramach Światowego Ministerialnego Szczytu dotyczącego bezpieczeństwa pacjentów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej Japonii, a wśród jego uczestników byli ministrowie zdrowia z 46 państw oraz przedstawiciele 6 organizacji międzynarodowych. Tegoroczny szczyt odbył się pod hasłem koncentracji na pacjencie, a także jego uczestnictwa w procesie leczenia, których przestrzeganie może okazać się kluczowe do zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części: ekspercką oraz ministerialną. Pierwsza ze wspomnianych składała się z pięciu paneli dyskusyjnych, w których głos zabierali specjaliści z różnych krajów zajmujący się tematyką bezpieczeństwa pacjenta. Wśród omawianych zagadnień znalazły się: kultura bezpieczeństwa pacjenta; bezpieczeństwo pacjenta w starzejącym się społeczeństwie; potrzeby związane z kwestią bezpieczeństwa pacjenta w kontekście osiągnięcia powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej w krajach o niskich i średnich dochodach; technologia informacyjna w kontekście bezpieczeństwa pacjenta oraz ekonomika bezpieczeństwa pacjenta.

W części ministerialnej, odbywającej się drugiego dnia, dyskutowano przy okrągłym stole. Podczas swojego wystąpienia Łukasz Szumowski skupił się na podkreśleniu tego, jak istotne znaczenie w systemie ochrony zdrowia w Polsce odgrywa bezpieczeństwo pacjenta. Wspomniał on przy tym o istnieniu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz jego systemu akredytacji:

To w Polsce funkcjonuje jedna z najstarszych instytucji w naszej części Europy, zajmująca się tą tematyką, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Minister wspomniał też o pracach nad projektem ustawy dotyczącej jakości w ochronie zdrowia oraz bezpieczeństwa pacjenta. Dokument ma odnosić się m.in do jakości ochrony zdrowia czy monitorowania zdarzeń niepożądanych. Przedstawiciel polskiego rządu podzielił się również informacją o wprowadzeniu w Polsce e-recepty, a także zwrócił uwagę na to, że bezpieczeństwo pacjenta jest wyzwaniem o charakterze globalnym wymagającym wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy krajami. Zwieńczeniem Trzeciego Światowego Ministerialnego Szczytu na temat Bezpieczeństwa Pacjenta było przyjęcie Deklaracji z Tokio odnoszącej się do bezpieczeństwa pacjenta.

ŹRÓDŁA

Oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia RP
Materiały prasowe Ministerstwa Zdrowia RP

TAGI:

Polska-Japonia   zdrowie  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KONKURS

Konkurs

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy