Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Społeczeństwo RZĄD JAPOŃSKI ZMAGA SIĘ Z POPRAWĄ WARUNKÓW HIGIENICZNYCH PO OSTATNICH POWODZIACH

Śmieci zalegające w Okayamie; źródło: The Mainichi

15.07.2018 | 11:00
Opracowanie: Kinga Liszka

Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej postanowiło podjąć środki mające zapobiec szerzeniu się chorób zakaźnych na obszarach zdewastowanych silnymi deszczami.

Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej 12 lipca utworzyła specjalną grupę ekspertów, którzy mają zapewnić pomoc zdrowotną osobom poszkodowanym w wyniku powodzi. Grupa została wysłana do prefektury Okayama, jednego z miejsc najbardziej wyniszczonych deszczami, powodziami i lawinami błotnymi.

Nowo powstała grupa zwana DHEAT (ang. Disaster Health Emergency Assistance Team) ma za zadanie udać się do Okayamy i ocenić, jakie środki pomocy są w tej chwili najbardziej potrzebne ewakuowanym. Żywność i lekarstwa mają zostać dostarczone poszkodowanym w celu zminimalizowania zagrożenia życia oraz uniknięcia epidemii. Prace grupy w Okayamie przewidziane są na okres trzech tygodni. Jej członkowie mają wymieniać się co tydzień.

Warunki higieniczne w tamtejszych rejonach uległy znacznemu pogorszeniu. W Okayamie piętrzą się góry zepsutego jedzenia, nasiąkniętych wodą mebli oraz urządzeń elektrycznych. Jest to przyczyną nieprzyjemnego zapachu, a także stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi próbujących sprzątać zalegające śmieci. Lokalny rząd zarządził tymczasowe zbieranie odpadów z terenów dotkniętych katastrofą, w tym w najbardziej zaśmieconej dzielnicy Mabicho.

Śmieci jest coraz więcej, ale nie mamy żadnych efektywnych środków, aby sobie z tym poradzić

– powiedział jeden z przedstawicieli miasta.

10 lipca Japońskie Towarzystwo do spraw Zapobiegania i Kontroli Infekcji opublikowało specjalne wytyczne dla osób poszkodowanych w wyniku silnych deszczy. Wśród nich jest zalecenie zakładania grubych rękawic, masek chroniących przed pyłem oraz ubrań, które zasłaniają jak największą powierzchnię ciała. Towarzystwo twierdzi, że zalegająca wszędzie mętna woda jest skażona ściekami oraz odchodami zwierząt i może być przyczyną zachorowań na tężca, jeżeli wejdzie w kontakt z zadrapaniami na powierzchni skóry.

ŹRÓDŁA

The Mainichi (I)
The Mainichi (II)

TAGI:

zdrowie   pogoda   osuwiska  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy