Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Polityka MIESZKAŃCY OKINAWY SPRZECIWILI SIĘ W REFERENDUM RELOKACJI BAZY FUTENMA

Mieszkańcy Okinawy głosują w referendum; źródło: Kyodo

04.03.2019 | 10:20
Opracowanie: Krystian Karolak

Ponad 72 proc. mieszkańców Okinawy uprawnionych do głosowania wyraziło sprzeciw wobec relokacji bazy sił powietrznych Korpusu Piechoty Morskiej USA Futenma.

Według rządu prefektury Okinawa frekwencja w niedzielnym (24.02.) referendum, dotyczącym przeniesienia bazy amerykańskiej Futenma z Ginowan do Henoko, wyniosła nieco ponad 52 proc. To dwa punkty procentowe powyżej granicy uznania wyborów za ważne. W głosowaniu wzięli udział mieszkańcy 41 miast, miasteczek i wsi z całej Okinawy. Jeśli zaś chodzi o rezultaty, to sprzeciw wobec projektu relokacji wyraziło 434 tys. osób, co dało ponad 72 proc. wszystkich oddanych głosów. Pozostali uczestnicy referendum opowiedzieli się za inicjatywą (ok. 19 proc.) bądź nie wybrali żadnej z zaproponowanych odpowiedzi (ok. 9 proc.). Warto przy tym wspomnieć, że we wrześniu zeszłego roku, w kampanii przeciwko zablokowaniu planu przeniesienia bazy zorganizowanej podczas wyborów gubernatorskich przez Denny'ego Tamakiego (obecny gubernator), wypowiedziało się o ok. 40 tys. osób mniej niż w obecnym referendum. Jinshiro Motoyama – organizator niedawnego głosowania – wspomniał w wypowiedzi dla dziennika „The Japan Times”, że chciałby, aby władze w Tokio uszanowały decyzję mieszkańców Okinawy:

To wielki krok ku rozwojowi demokracji na Okinawie. Chcę, aby rząd centralny uszanował wolę Okinawczyków. 

Według badania przeprowadzonego przez Kyodo News spośród osób, które zagłosowały przeciwko relokacji, blisko 82 proc. chce, by rząd premiera Abe zaakceptował wolę mieszkańców Okinawy. Niestety, pomimo wyrażenia przez większość sprzeciwu wobec przeniesienia amerykańskiej bazy, wynik nie jest prawnie wiążący. Jednak przekroczenie progu 288 tys. głosów (lub też 1/4 spośród ponad 1,1 mln uprawnionych do głosowania w prefekturze) zobowiązuje gubernatora Okinawy do przekazania wyników referendum zarówno premierowi Japonii, jak i prezydentowi Stanów Zjednoczonych.

Od czasu objęcia urzędu przez Shinzō Abe w 2012 roku administracja premiera, podobnie jak poprzednie władze z PLD, uznała, że plan odnoszący się do Henoko jest jedyną możliwością. W związku z powyższym, czynione są starania, aby ukończyć budowę zastępczej infrastruktury położonej nieopodal Camp Schwab. Premier Abe potwierdził 25 lutego, że prace rekultywacyjne będą kontynuowane, pomimo niechęci społeczeństwa wyrażonej w referendum:

Weźmiemy pod uwagę rezultaty referendum i uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć ciężar goszczenia amerykańskich baz wojskowych. Nie możemy jednak odłożyć prac związanych z relokacją. Zależy nam, aby mieszkańcy prefektury Okinawa zrozumieli, że projekt ten zakłada nie tylko wybudowanie nowej infrastruktury wojskowej, ale też przeniesienie funkcji bazy Futenmy oraz powrót ziemi do Japonii.

Partia Liberalno-Demokratyczna i jej koalicyjny partner Kōmeitō niechętnie odnosili się do kwestii przeprowadzenia referendum. Głosowania chcieli natomiast gubernator Tamaki i większość składu Zgromadzenia Prefekturalnego Okinawy. W zeszłym miesiącu pięć miast przychylnych ugrupowaniu rządzącemu, w tym Ginowan, zdecydowało się nie brać udziału w głosowaniu, jeżeli na karcie nie zostanie zawarta odpowiedź „żadna z wymienionych”. Władze samorządowe tłumaczyły, że w tej sprawie obywatele nie postrzegają wszystkiego wyłącznie jako czarne czy białe. Ostatecznie taką opcję postanowiono uwzględnić na karcie do głosowania.

Pierwsze referendum dotyczące relokacji odbyło się blisko dwie dekady wcześniej, gdy władze Stanów Zjednoczonych i Japonii zgodziły się przenieść bazę Futenma do Henoko. Proces ten był jednak przez lata utrudniany przez aktywistów z Okinawy, polityków biurokratów oraz przedstawicieli biznesu. W 1996 roku przeprowadzono głosowanie nad połączeniem amerykańskich baz na Okinawie, w którym 53 proc. respondentów opowiedziało się za tą propozycją, a co trzeci wstrzymał się od wyrażenia zdania. Rok później również w Nago zorganizowano referendum, które dotyczyło planu relokacji. Pomimo tego, że większość wyraziła sprzeciw wobec tej propozycji, wynik okazał się niewiążący i prace prowadzono dalej. Rząd centralny nie dotrzymał również obietnicy złożonej władzom prefektury Okinawa co do wstrzymania działań w bazie Futenma na okres pięciu lat począwszy od połowy lutego 2014 roku. Władze w Tokio nie są też w stanie przedstawić konkretnego harmonogramu zakończenia prac ani uczynić swym priorytetem zapewnienie bezpieczeństwa w Ginowan.

ŹRÓDŁA

The Japan Times
Asahi Shimbun
Asahi Shimbun II

TAGI:

USA   Okinawa  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy