Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Technika TESTY GENETYCZNE NA NOWOTWÓR REFUNDOWANE Z UBEZPIECZENIA

DNA; źródło: Medical Xpress

10.06.2019 | 07:34
Opracowanie: Agnieszka Brzozowska

Japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej potwierdziło, że testy – pozwalające dobrać optymalny dla pacjenta sposób leczenia – będą refundowane z państwowych funduszy.

Decyzja została zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia 29 maja 2019 r., i weszła w życie 1 czerwca – od tego dnia pacjenci mogą zostać poddani refundowanym testom genetycznym. Państwo będzie dofinansowywać od 70 do 90% ceny badania, którego standardowa cena to 560 000 jenów (ok. 20 000 zł*). Pacjenci, którzy przekraczają określony miesięczny limit wydatków przeznaczonych na leczenie, mogą uzyskać wyższe dofinansowanie.

Choć nowotwory zwykło się kategoryzować pod względem miejsca ich występowania, to istnieje znacznie więcej czynników, które różnicują poszczególne przypadki. To od nich może zależeć, czy zastosowana terapia będzie skuteczna, czy nie. Jednym z takich czynników jest to, w jaki sposób nowotwór modyfikuje DNA. W ramach jednego testu genetycznego, analizującego komórki nowotworowe pacjenta, możliwe jest stworzenie profili ponad 100 genów. Pozwala to dobrać właściwe dla danej osoby sposoby leczenia.

Badania przeprowadzane są w 11 placówkach specjalizujących się w diagnostyce nowotworów oraz 156 szpitalach na terenie całego kraju. Do testów kwalifikują się dzieci, osoby cierpiące na raka litego, pacjenci, u których leczenie farmakologiczne i operacyjne zawiodło, oraz osoby dotknięte rzadko spotykanymi odmianami nowotworów. Przewiduje się, że w ciągu roku badaniom podda się ponad 20 tys. osób. Po uzyskaniu zgody pacjentów zebrane dane będą wykorzystywane w celach naukowych.

Japonia figuruje dość daleko w światowych statystykach zachorowań na nowotwór. W raporcie World Cancer Research Fund z 2018 r. znajdowała się na 43. miejscu z liczbą 284 zachorowań na 100 000 osób. Dla porównania w Australii, która znalazła się na 1. miejscu, odnotowano 468 zachorowań na 100 000 osób. Ostatnie dane wskazują na to, że wśród mężczyzn nie obserwuje się wzrostu śmiertelności, natomiast wśród kobiet odnotowuje się zwiększoną śmiertelność w przypadku raka macicy. W pozostałych nowotworach śmiertelność utrzymuje się na podobnym poziomie lub spada. Zdaniem Tomohiro Matsudy i Kumiko Saiko z National Cancer Center na skuteczność w zakresie leczenia nowotworów wpływ ma wykrywalność i zbieranie jak największej liczby danych na temat zachorowań.

*Przeliczono na podstawie kursu dziennego NBP z 30.05.2019 r.

ŹRÓDŁA

Japan Today
World Cancer Research Fund
Annals of Cancer Epidemiology
Roche

TAGI:

medycyna  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy