Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Polityka NOWA USTAWA ZWIĘKSZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ RZĄDU ZA NAUCZANIE OBCOKRAJOWCÓW JĘZYKA JAPOŃSKIEGO

Test języka japońskiego; źródło: Kyodo

14.07.2019 | 12:39
Opracowanie: Krystian Karolak

W piątek (20.06) Komisja ds. edukacji i nauki Izby Radców przegłosowała ustawę dotyczącą odpowiedzialności rządu za systematyczne promowanie nauczania języka japońskiego.

Ustawa promująca naukę języka japońskiego dokładnie określa obowiązki scedowane na władze centralne i lokalne oraz podmioty biznesowe, które mają zająć się wprowadzeniem działań popularyzujących naukę języka wśród obcokrajowców, zwłaszcza pracowników, studentów, uchodźców oraz dzieci. Dokument zobowiązuje także sektor biznesowy do przedstawienia pracownikom napływowym z innych państw oraz ich rodzinom możliwość nauki języka japońskiego, a także wspierania tego typu działań. Do rządu centralnego należy zapewnienie nauki na najwyższym poziomie, podjęcie działań ewaluacyjnych w zakresie nabytych umiejętności i zwiększenie pensji nauczycieli oraz ustanowienie specjalnej rady, by zapewnić koordynację między ministerstwem edukacji, spraw zagranicznych oraz powiązanymi instytucjami. Sama ustawa, o czym wspomina dziennik „The Japan Times”, nie nazywa konkretnych działań, jakie miałyby podjąć władze, a ich efektywność miałaby być uzależniona od otrzymanego finansowania. 

Eksperci przyznają, że ustawa jest krokiem naprzód, zwłaszcza wobec władz samorządowych dotychczas odchodzących od działań zachęcających obcokrajowców do podjęcia nauki języka japońskiego. Według prof. Uichiego Kamiyoshiego z Uniwersytetu Musashino obecna ustawa daje legalne podstawy do nauki japońskiego dla obcokrajowców mieszkających w Japonii:

Władze samorządowe w Japonii były od dawna naciskane do rozwiązania sprawy nauki japońskiego, lecz brak legalnych podstaw do promowania tego działania oznaczał niemożność przekonania osób z negatywnym nastawieniem. Ponadto w grę wchodziła także konieczność zmieszczenia się w ramach posiadanego budżetu. [...] W 2001 roku uchwalono ustawę promująca sztukę i kulturę, lecz kładła ona nacisk na wzbogacenie nauki japońskiego i zrozumienia tradycji kraju przez obcokrajowców, a nie ich zintegrowanie ze społeczeństwem, na czym skupia sie obecny dokument. 

Niektórzy jednak wydają się być nastawieni sceptycznie w stosunku do nowej ustawy. Największym zarzutem przez nich stawianych jest przypisywanie podmiotom biznesowym przewodniej roli w realizacji nauczania języka. Według prawnika Shoichiego Ibusukiego, który dysponuje wiedzą dotyczącą spraw pracownicznych obejmujacych obcokrajowców, rząd niemiecki zapewnia możliwość podjęcia nauki w trakcie co najmniej 600 godzin zajęć języka niemieckiego realizowanego w klasie. Ponadto przekonuje o konieczności wprowadzenia przez władze Japonii systemu, dzięki któremu byłaby możliwa bezpłatna lub częściowo odpłatna nauka. Znaczenie nauki języka podkreśla także prof. Keizo Yamawaki z Uniwersytetu Meiji:

Nauka języka jest ważnym elementem spośród czynników wpływających na wielokulturowe współistnienie. Jeśli obcokrajowcy nie potrafią się nim posługiwać, może to przyczynić się do powstania luk. 

Dane statystyczne zebrane przez japońskie Ministerstwo Sprawiedliwości wskazują, że wzrosła liczba rezydentów nie będących Japończykami, których pod koniec zeszłego roku było 2,73 mln osób (wzrost o 6,6 proc. w stosunku do poprzedniego roku). Ponadto zgodnie z danymi przedstawionymi przez dziennik „The Asahi Shimbun” wzrosła również liczba obcokrajowców studiujących w Japonii – ze 140 tys. w 2012 roku do 240 tys. w 2017 roku. Stan rzeczy spowodowany był zwiększonym napływem studentów oraz osób odbywających staże zawodowe. Liczby te mogą ulec zmianie wraz z wprowadzeniem nowych wiz dla posiadaczy tzw. określonych kwalifikacjach, czyli specjalistów pracujących w sektorach rolniczych, budowlanych, służbie zdrowia czy rybołówstwie. 

ŹRÓDŁA

The Asahi Shimbun
The Japan Times

TAGI:

prawo   język japoński  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy