Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Polityka TRWA KAMPANIA WYBORCZA DO IZBY RADCÓW

źródło: Kyodo

19.07.2019 | 15:04
Opracowanie: Krystian Karolak

Wybory, które odbędą się 21 lipca br. będą dla Partii Liberalno–Demokratycznej sprawdzianem poparcia, jakie wyborcy okazaliby wobec nowelizacji konstytucji i podniesienia podatku konsumpcyjnego.

W czwartek (04.07) rozpoczęła się kampania wyborcza, w której partie i ich kandydaci zamierzają ubiegać się o połowę z 245 miejsc, jakie liczy Izba Radców (izba wyższa japońskiego parlamentu) w wyborach organizowanych 21 lipca br. Łącznie 370 zgłoszonych kandydatów będzie walczyć o jedno z 124 miejsc (74 zostanie wybranych z okręgów wyborczych, natomiast 50 z listy proporcjonalnej). Dla rządzącej Partii Liberalno–Demokratycznej (PLD), dążącej do nowelizacji obecnie obowiązującej konstytucji, wybory będą też sprawdzianem, który wykaże czy ugrupowanie jest w stanie utrzymać bezwzględną większość w izbie wyższej i zrealizować plan przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum. Premier Shinzō Abe dąży do rewizji art. 9 japońskiej konstytucji, tak aby sformalizować działalność Sił Samoobrony przy zachowaniu dotychczasowego charakteru realizowanych przez nią operacji. Sprzeciw wyrażają partie opozycyjne, zdaniem których zmiana może doprowadzić do drastycznego rozszerzenia działania sił wojskowych Japonii.

Równie istotnym elementem poruszanym podczas obecnej kampanii wyborczej jest podwyżka podatku konsumpcyjnego zaplanowanego na październik br. Gorącym zwolennikiem tego planu jest koalicja PLD–Kōmeitō. Wzrost podatku z 8 do 10 proc. miałby umożliwić pokrycie rosnących kosztów związanych z polityką społeczną rządu i sfinansowanie bezpłatnej edukacji dla dzieci. Opozycja obawia się natomiast zbyt dużego obarczenia tym faktem gospodarstw domowych i zmniejszenia przez to konsumpcji. Wśród pozostałych obietnic wyborczych PLD znalazło się m.in. konieczność zapewnienia lepszej ochrony i opieki nad dziećmi w obliczu skandali z wykorzystywaniem dzieci, promowanie rozwoju regionalnego i nowoczesnego rolnictwa, a także wzmocnienie sojuszu amerykańsko–japońskiego. Koalicyjne Kōmeitō celem złagodzenia skutku wzrostu podatku konsumpcyjnego dąży do wprowadzenia specjalnych bonów na zakupy. Opowiada się także za zwiększeniem minimalnej płacy w pierwszej połowie 2020 roku z ok. 870 do 1000 jenów (ok. 35 zł*) za godzinę. Po likwidacji w 2021 roku Agencji Rekonstrukcji chciałaby stworzyć nową instytucję zajmującą się odbudową i pomocą regionom dotkniętym skutkami katastrof naturalnych oraz pragnie zmniejszenia miesięcznej diety polityków zasiadających w Izbie Radców o 77 tys. jenów (ok. 2,7 tys. zł*).

Partia Konstytucyjnie Demokratyczna opowiada się za przyjrzeniem się postępom nad podatkiem dochodowym oraz od przedsiębiorstw. Japońska Partia Komunistyczna chce m.in. ustanowienia minimalnego wynagrodzenia na poziomie 1000 jenów za godzinę oraz zmniejszenia opłat za studia. Partia Odnowy Japonii opowiada się za m.in. nowelizacją konstytucji celem wprowadzenia bezpłatnej edukacji, zreformowaniem rządowych struktur i wprowadzeniem sądu konstytucyjnego oraz wygospodarowaniem funduszy na bezpłatną edukację poprzez zredukowanie diet parlamentarzystów i wynagrodzeń pracowników służby cywilnej.

Partia Konstytucyjnie Demokratyczna chce natomiast: wprowadzenia ustawodawstwa umożliwiającego rezygnację z atomu oraz znowelizowania ustawy umożliwiającej posiadanie odmiennych nazwisk przez małżeństwo. Partia Demokratyczna dla Obywateli opowiada się za m.in. zwiększeniem emerytur dla osób najuboższych, rozszerzeniem zasiłku rodzinnego przy jednoczesnym zniesieniu pułapu dochodowego oraz udzieleniem wsparcia w wysokości 10 tys. jenów miesięcznie (ok. 350 zł*) dla osób wynajmujących mieszkania (dotyczy osób zarabiających poniżej 5 mln jenów rocznie – ok. 175 tys. zł*).

W sondażu telefonicznym przeprowadzonym przez dziennik „Asahi Shimbun” między 4 a 5 lipca na próbie 30 tys. osób wskazano na zabezpieczenie przez Partię Liberalno-Demokratyczną i Kōmeitō bezwzględnej większości w izbie wyższej i zdobycie większości miejsc. PLD miałoby uzyskać przewagę w 40 okręgach prefekturalnych i od 15 do 20 miejsc w okręgach proporcjonalnej reprezentacji. Swój sondaż telefoniczny przeprowadziła także agencja „Kyodo News”. Po przeanalizowaniu odpowiedzi od ponad 30 tys. osób okazało się, że większość respondentów nie wie jeszcze, na jaką partię zagłosuje. Są jednak pewni uzyskania przez koalicję rządzącą co najmniej 63, a nawet widzą szanse na zabezpieczenia 77 miejsc.

* kurs jena na podstawie NBP z dnia 16.07.2019

ŹRÓDŁA

The Japan Times
The Asahi Shimbun
The Mainichi

TAGI:

Abe   wybory  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy