Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Społeczeństwo JAK PROWADZIĆ BIZNES Z JAPOŃCZYKAMI?

Źródło: Nippon Club

21.01.2014 | 23:29
Autor: Anna Grajewska

Jak się do tego zabrać? Czego bezwzględnie nie robić? Oto kilka podstawowych wskazówek, o których warto pamiętać.

Jak wiemy, pieniądz nie od dziś rządzi światem, a prowadzenie biznesu jest jego źródłem. Jednakże, aby nasze zyski mogły się pomnażać, musimy zdecydować się na współpracę z innymi firmami. W dobie globalizacji często wyciągamy rękę do zagranicznych korporacji, które mogą umożliwić rozwój naszego biznesu poza granicami ojczystego kraju. Nieumiejętna komunikacja w biznesie, wynikająca z braku odpowiedniego przygotowania na spotkanie z osobą z innej kultury, wiąże się z wieloma konsekwencjami. W najlepszym wypadku, skutkiem będzie zaskoczenie i zdziwienie któregoś z kontrahentów lub kłopotliwa dezorientacja i niezręczna chwila milczenia. Istnieje jednak także możliwość zerwania rozmów i fiaska całego przedsięwzięcia.

Aby zrozumieć sposób prowadzenia negocjacji przez biznesmenów japońskich, należy znać podstawowe obyczaje panujące w tym kraju. Pierwszym z nich jest sposób witania się i żegnania. W kulturze zachodniej formą powitania jest podawanie rozmówcy prawej ręki. Japończycy należąc do kręgu kultury powściągliwej, unikają bliższych kontaktów, zachowują z rozmówcą stosowny dla siebie dystans. Witają się poprzez ukłon, którego głębokość zależy od statusu społecznego. Dodatkowo niedopuszczalny jest kontakt wzrokowy podczas składania ukłonu. Różni się to bardzo od europejskiego podawania ręki, gdzie kontakt wzrokowy jest wskazany. Dlatego też dla zagranicznych biznesmenów tak ważna jest znajomość japońskiego savoir-vivre - aby nie urazić swojego rozmówcy.

Na uwagę zasługuje również sposób wręczania wizytówek. Europejczycy czy Amerykanie, należący do kręgu kultury nieformalnej, nie przywiązują zbyt dużej uwagi do sposobu ich wręczania. Dzieje się to najczęściej spontanicznie. Sam wygląd wizytówek może być różny, nawet artystyczny. W Japonii natomiast, z wręczaniem wizytówek wiąże się cały rytuał. Wizytówka powinna być estetycznie wydrukowana i przechowywana w wizytowniku. Dużym nietaktem jest trzymanie jej w kieszeni. Wizytówkę wręcza się zwróconą tekstem w stronę odbiorcy, wykonując jednocześnie lekki ukłon. Po otrzymaniu wizytówki należy dokładnie jej się przyjrzeć. Jeżeli obrady mają miejsce przy stole, powinno się ją umieścić przed sobą na czas całych obrad.

Różnice w wyrażeniu myśli są jedną z największych barier komunikacyjnych w kontaktach z japońskimi biznesmenami. Problem wynika z tego, iż Japończycy unikają otwartych zaprzeczeń i odmów, uważając je za niegrzeczne. Często słyszane "tak, tak" nie oznacza zgadzam się, lecz słyszę, co do mnie mówisz. Podobna sytuacja ma miejsce podczas używania wyrażenia „rozważymy to”. Dla zachodnich biznesmenów słowa te oznaczają dużą szansę na powodzenie negocjacji, lecz dla Japończyków są zazwyczaj równoznaczne z odmową.

Okres w jakim podejmowane są decyzję biznesowe przez japońskich kontrahentów można określić japońskim słowem nemawashi, czyli "obwiązywanie korzeni". Japończycy cenią bezpieczeństwo i harmonię współpracy, dlatego potrzebują więcej czasu, aby poznać swojego partnera biznesowego i mu zaufać. Nim podpiszą kontrakt, przeprowadzą wcześniej wiele zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych spotkań. Należąc do kultury "propartnerskiej", cenią przede wszystkim budowanie wspólnych relacji, a nie natychmiastowe zrealizowanie zamierzonego celu.

Podczas prowadzenia rozmów biznesowych z Japończykami, równie ważną rolę pełni okazywanie szacunku, odpowiedniego do statusu społecznego rozmówcy. Należy jednak pamiętać, iż japońska definicja statusu, różni się jego zachodniego postrzegania. W większości krajów europejskich i Stanach Zjednoczonych wysoki status społeczny wiąże się z osiągnięciami naukowymi, biznesowymi, społecznymi czy osobistymi, natomiast w krajach azjatyckich status wynika głównie ze starszeństwa, płci, pozycji zawodowej oraz przynależności klasowej.

Warto zapamiętać, iż Japończycy należą do kultury monochromicznej, czyli takiej, której przedstawiciele przywiązują dużą uwagę do przestrzegania planów i punktualności. Wszelkie spóźnienia, bądź odchylenia od ustalonego porządku pracy, będą postrzegane jako niegrzeczne lub obraźliwe i tak, jak japońskie pociągi nie spóźniają się nawet o sekundę, taki i my, prowadząc negocjacje z Japończykami, musimy postawić punktualność na pierwszym miejscu.

Jak już zauważyliśmy, prowadzenie biznesu z japońskimi biznesmenami nie należy do najłatwiejszych zadań. Oprócz stosowania się do wyżej wymienionych porad, należy nieustanie poszerzać swoją wiedzę o kulturze Japonii, mieć świadomość jej odmienności oraz akceptować ją. Nie należy także ulegać stereotypom narodowym, ani osobistym uprzedzeniom i, choć różnice kulturowe będę istnieć nadal, to dzięki wyżej wymienionym działaniom, mogą przestać stanowić bariery w kontaktach biznesowych z Japonią.

ŹRÓDŁA

elanguage.net
H. Mruk, Komunikowanie się w biznesie, Poznań 2002, s. 215
R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 2000, s. 59-63
JETRO

SYLWETKA AUTORA

NASZE ARTYKUŁY

Serce Kiusiu – Fukuoka

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY

Kitsune - japońskie lisy

Komu macha maneki-neko?

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy