Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Gospodarka DLACZEGO ZMIENIAĆ? RECENZJA KSIĄŻKI "KULTURA KAIZEN. BUDOWANIE I UTRZYMANIE KULTURY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA"

Okładka książki "Kultura kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia"

27.06.2015 | 17:19
Autor: Krystian Karolak

Kaizen oznacza metodę dokonania zmiany pożądanej i ułatwiającej zarządzanie poszczególnymi aspektami naszego życia. Z upływem czasu zdobyła dużą popularność. Kto skorzysta z przyjęcia zmian na lepsze?

Na samym wstępie należałoby zapytać, czy zmiany są nam w życiu potrzebne? Także, czy jesteśmy gotowi zarzucić wcześniej ustalone normy i zachowania na rzecz wkraczania w coś, co jest nam nieznane oraz niekiedy niezrozumiałe? Niezwykle trudno jest znaleźć konkretną i satysfakcjonującą odpowiedź, sugerującą nam najodpowiedniejsze zachowanie się w tej sytuacji. Termin kaizen wywodzi się z Japonii i może być tłumaczony jako "zmiana na lepsze"; bywa też określany filozofią biznesową zakładającą ulepszanie, także na poziomie zarządzania i produkcji. Ważne jest jednak sprecyzowanie celów tej koncepcji, a mianowicie doskonalenia aspektów działalności określonej firmy poprzez np. redukcję kosztów, przygotowania kryteriów oceny czy nagradzania oraz technicznego dostosowania określonych elementów systemu.

Na polskim i zagranicznym rynku wydawniczym powstało oczywiście wiele pozycji oferujących spojrzenie na kaizen przez pryzmat filozofii czy biznesu. Tym razem autorzy postanowili położyć większy nacisk na sprawy związane z kulturowym aspektem tegoż procesu. Książka "Kultura kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia" składa się z dziesięciu rozdziałów, obejmujących rozważania na temat istoty samego kaizen oraz podejmujących się próby wyjaśnienia czytelnikowi powodów, dla których konieczne okazuje się wdrożenie tej koncepcji do naszego życia. Następnie autorzy prowadzą nas po dość wyboistej ścieżce usłanej mnogością problemów, z którymi czytelnik winien się zapoznać przed nazbyt pośpiesznym zachłyśnięciem się zmianą. W rozdziale zatytułowanym "Prawdziwe znaczenie zen w kaizen" wyjaśniono istotę kaizen poprzez przedstawienie genezy ideogramu japońskiego i ponowne wprowadzenie do tematu m.in. prezentując podział na cykl codzienny, projektowy i wspierający. Nie zapomniano też o amerykańskich korzeniach pojęcia, wprost nawiązując do powojennego rozwoju Japonii oraz zaproszenia Williama Edwardsa Deminga z wykładami dotyczącymi sterowania jakością i procesami (od jego imienia wprowadzono nazwę "cykl Deminga" lub PDCA: zaplanuj-zrób-sprawdź-działaj). Ponadto omówiono też wprowadzony w 1951 roku program TWI (ang. Training Within Industry), którego jeden z podprogramów przyczynił się do powstania kaizen, wyjaśniono, skąd się wzięły warsztaty tego procesu, traktowanie go jako produktu japońskiej historii czy przyjmowanie i adaptowanie pomysłów, w przypadku Japonii odnosząc się tu do muzyki, przekonań, kuchni, urbanistyki zaczerpniętej z Chin. Z każdą kolejna stroną zagłębiamy się coraz bardziej w temat, poznając m.in. 14 zasad drogi Toyoty umieszczonych na czteropoziomowej piramidzie, istotę gemby, metodę 5xDlaczego czy dziesięć aforyzmów Masao Nemoto, które stały się z czasem credo zarządzającym Toyoty. W rozdziale czwartym poznajemy też, jaki wpływ ma kultura organizacyjna na proces podejmowania decyzji, np. w oparciu o takie determinanty jak tradycja, autorytet czy wola większości. Natomiast w kolejnych częściach towarzyszy nam kaizen traktowane m.in. jako strategia wykorzystywana w praktyce, proces udoskonalenia tego systemu każdego dnia, utrzymania tej kultury, organizacyjnej gotowości do transformacji i zaangażowanie do tego kierownictwa oraz stawienie czoła kulturowemu monstrum poprzez zrozumienie swego otoczenia tudzież najczęściej popełnianych błędów.

Jak przystało na pozycję przedstawiającą specjalistyczne zagadnienie z zakresu biznesu i zarządzania, pokuszono się o niezwykle drobiazgowe podejście do każdego aspektu kaizen. Połączono tutaj teorię, którą ujęto niezwykle drobiazgowo, z praktyką i doświadczeniem autorów. Należy w tym miejscu powiedzieć, że Jon Miller, Mike Wróblewski i Jaime Villafuerte mogą pochwalić się ponad 20/25-letnim doświadczeniem w dziedzinie choćby zarządzania produkcją czy kaizen. Przy czym dwaj pierwsi są dyrektorami lub współzałożycielami organizacji ściśle powiązanych z omawianym w książce tematem; mowa tu m.in. o Kaizen Institute i Kaizen Institute Consulting Group. Pojawiają się więc na łamach niniejszej książki aktualne studia przypadków odwołujące się np. do zdefiniowania kluczowych wartości i spisania księgi kultury firmy Zappos w 2010 roku, procesu zaangażowania pracowników poprzez udostępnienie informacji o wynikach zakładu Medtronic w Jacksonville, budowania kompetencji poprzez zapożyczenie od Fiata "systemu produkcji światowej klasy" przez Chrysler Corporation i wiele innych. Większość zawartych w książce informacji i przykładów opatrzono wykresami, tabelami danych i zabawnymi rysunkami ułatwiającymi zrozumienie niektórych zagadnień. Natomiast dzięki słowniczkowi japońskojęzycznych i skrótowych pojęć oraz indeksowi znajdujacym się na samym końcu, z łatwością dowiemy się, o czym mowa w konkretnych rozdziałach. Język, jak to przy tego typu książkach bywa, jest dosyć skomplikowany, jednakże mnogość przykładów, komentarzy i cytatów okazuje się tutaj sporym udogodnieniem.

Komu można polecić tę książkę? Z pewnością osobom lubiącym się uczyć, chętnie chłonącym wiedzę i potrafiącym wykorzystać doświadczenie praktyków we własnym życiu. Ukazane w publikacji podejście do kaizen jako zmiany, często koniecznej, wydaje się również przydatne dla przedsiębiorców (zwykle w obliczu kryzysu i niskich przychodów z nadzieją rozglądających się za remedium na problemy, mogące tkwić w kiepskim zarządzaniu). To właśnie oni mogą być tutaj ostateczną grupą docelową i poczują się najbardziej usatysfakcjonowani lekturą tej książki. Być może koncepcja zostanie też wdrożona przez każdego z nas, stając się powodem do zwiększania kompetencji i doskonalenia umiejętności bardzo często poszukiwanych na rynku pracy.

___

Kultura kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia
Jon Miller, Mike Wróblewski i Jaime Villafuerte
przeł.: Dorota Gasper
MTBiznes, Warszawa 2014

SYLWETKA AUTORA

TAGI:

ciekawostka   edukacja   biznes   nauka   kultura  

NASZE ARTYKUŁY

Serce Kiusiu – Fukuoka

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY

Kitsune - japońskie lisy

Komu macha maneki-neko?

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy