Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

O kraju KONIEC KŁOPOTÓW Z POLSKIM PRAWEM JAZDY W JAPONII

Japońskie prawo jazdy; źródło: Culture Japan

24.06.2016 | 10:38
Opracowanie: Łukasz Bielak

25 maja 2016 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, dzięki któremu polscy kierowcy wreszcie będą mogli poruszać się po japońskich drogach.

Jeszcze 24 maja 2016 roku polski turysta nie mógł legalnie poruszać się po japońskich drogach, korzystając z wydanego w Polsce międzynarodowego prawa jazdy, choć z przywileju tego mogli korzystać zarówno nasi południowi, jak i zachodni sąsiedzi. Wszystko za sprawą wzoru tego dokumentu, który był wydawany w Polsce. 25 maja bieżącego roku weszło jednak w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, które zmienia ten stan rzeczy.

Problem z uznawaniem wydanego w Polsce międzynarodowego prawa jazdy wynikał z braku odpowiedniego zapisu w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu, umożliwiającego wybór wzoru dokumentu, o którego wydanie się ubiegamy. Pomimo tego, że Rzeczpospolita Polska jest sygnatariuszem dwóch konwencji o ruchu drogowym: sporządzonej w Genewie 19 września 1949 roku oraz we Wiedniu 8 listopada 1968 roku, dokument międzynarodowego prawa jazdy wydawany był wyłącznie zgodnie ze wzorem określonym w konwencji wiedeńskiej. Jednak z powodu tego, że Japonia jest sygnatariuszem jedynie pierwszej z nich – konwencji genewskiej – wydawane w naszym kraju dokumenty nie były do tej pory uznawane na jej obszarze.

Sytuacja zmieniła się w dniu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W jego treści, w paragrafie poświęconym wzorom dokumentów, wreszcie możemy znaleźć wzór zgodny z konwencją genewską, zatem uznawany przez Japonię.

Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, dokumenty według „nowego” wzoru są już wydawane przez uprawnione organy. Aby otrzymać międzynarodowe prawo jazdy na wymaganym wzorze, należy przy składaniu odpowiedniego wniosku w sekcji C, punkt 1 zaznaczyć podpunkt f), czyli „wydanie międzynarodowego prawa jazdy - Konwencja genewska 1949 r.” (poniższa ilustracja).

wniosek o wydanie prawa jazdyWniosek o wydanie prawa jazdy

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Urzędu Miasta Krakowa decyzja o wydaniu międzynarodowego prawa jazdy podejmowana jest w terminie do 3 dni.

Dzięki tej niewielkiej zmianie legislacyjnej obywatele Polski udający się w celach turystycznych do Japonii wreszcie mogą do potencjalnych środków lokomocji dodać również samochód czy motocykl.

*   *   *

Pragnę wyrazić szczere podziękowania Ambasadzie Japonii w Polsce za wyczerpującą odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie, jaki status prawny mają w Japonii dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów wydawane w Polsce.

TAGI:

podróżowanie   turystyka   umowa międzynarodowa   traktat  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy