Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Gospodarka PRACOWNIK POTRZEBNY OD ZARAZ?

fot. Gaiji Pot, Jumesjustin

20.07.2017 | 07:09
Opracowanie: Joanna Pater

Deficyt pracowników na japońskim rynku pracy osiągnął najwyższy poziom od 40 lat. Na jednego kandydata przypada już 1,49 oferty pracy.

Według danych opublikowanych pod koniec czerwca przez rząd, w maju 2017 roku na 100 osób poszukujących pracy przypadało już 149 ofert. To o jedną ofertę pracy więcej niż w poprzednim miesiącu, ale jednocześnie jest to najwyższy wskaźnik od 1974 roku.

Równolegle ze wzrostem deficytu pracowników zauważono rosnącą stopę bezrobocia. W maju 2017 osiągnęła wartość 3,1%, co stanowi wzrost o 0,3 punktu procentowego w stosunku do kwietnia tego roku. Jedną z przyczyn tego wzrostu, według „The Japan Times”, jest porzucanie przez pracowników dotychczasowych stanowisk w celu znalezienia lepszej posady, czemu sprzyja aktualna koniunktura na rynku pracy. Warto także odnotować pojawiające się głosy, mówiące, że sytuacja ta może być zwykłym odchyleniem statystycznym. O tym, która opinia jest bliższa prawdy, przekonamy się jednak dopiero w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Obserwowane zjawisko jest odzwierciedleniem zmian, jakie zachodzą na japońskim rynku pracy. Od kliku lat obserwujemy coroczny odpływ pracowników, co powodowane jest strukturą demograficzną ludności. Społeczeństwo Japonii należy do grona państw starzejących się. Powoduje to sytuację, w której liczba osób opuszczających co roku rynek pracy jest wyższa od liczby osób wchodzących w wiek aktywności zawodowej. Według szacunków co roku liczba Japończyków wchodzących na rynek pracy spada o 5%.

Efektem tych zmian są coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza w nieprodukcyjnych sektorach gospodarki, gdzie pracodawcy zmagają się z największymi brakami kadrowymi. Za główny powód niedoboru pracowników w tych sektorach podaje się nieatrakcyjne warunki zatrudnienia. Sytuacja ta nie wpływa jednak motywująco na pracodawców. W sektorach gospodarki o największym deficycie pracowników nie zaobserwowano na razie wzrostu wynagrodzeń, który mógłby przyciągnąć poszukujących pracy. Firmy zaczynają sobie radzić z tym problemem w inny sposób, przenosząc, jeśli to możliwe, część działalności do innych krajów, gdzie nie dotkną ich tego typu problemy.

Braki kadrowe japońskiego rynku pracy spowodowały dodatkowo, że pracodawcy mimowolnie zaczynają aktywizować do pracy grupy znajdujące się do tej pory poza obszarem aktywnym zawodowo. Są to głównie kobiety i osoby starsze, które zyskują łatwiejszy dostęp do rynku pracy.

ŹRÓDŁA

CNN Money
The Japan Times
Japan Marco Advisors

TAGI:

praca   zatrudnienie kobiet  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy