Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Gospodarka ROŚNIE POPYT NA JAPOŃSKIE TOWARY

Kontenerowiec przepływający u podnóża góry Fuji; źródło: The Oregonian

07.08.2017 | 14:05
Opracowanie: Joanna Pater

Pierwsza połowa 2017 roku przyniosła przełom w przychodach z eksportu.

Japonia, czwarty największy eksporter na świecie, od IV kwartału 2015 roku odnotowywała nieustanny spadek dochodów z eksportowanych towarów. Pierwsze półrocze 2017 roku pokazało jednak korzystną zmianę na tym polu. Do końca czerwca 2017 roku dochód z eksportu osiągnął poziom 37,39 biliona jenów (1,24 bln zł), co stanowi wzrost o 9,5%.

Wzrost eksportu oraz mniejsza dynamika importu korzystnie wpływa na bilans handlowy Japonii, który może utrzymywać się na poziomie dodatnim, co pośrednio przekłada się na wzrost zamożności społeczeństwa.

Import i eksport JaponiiImport i eksport Japonii okresie 2015Q3 do 2017Q1; źródło: Japonia-Online na podstawie japanmacroadvisors

Za główny powód korzystnej dla japońskiej gospodarki zmiany podaje się wzrost eksportu do krajów azjatyckich, które, obok Stanów Zjednoczonych, są głównymi importerami japońskich towarów. W porównaniu do roku ubiegłego zwiększenie eksportu nastąpiło do: Indonezja (wzrost o 32,5% ), Korea Południowa (+26,7%) Chiny (+19,5%), Hongkong (+11,4%). Do głównych towarów eksportowych zaliczamy: samochody (14%), układy scalone (4,6%) i części samochodowe (4,5%). Ponadto, względem ubiegłego roku zwiększony popyt zaobserwowano na takie towary jak: półprzewodniki (wzrost o 38,8%), maszyny (+13,8%), samochody (+5%).

W kontekście eksportu japońskich towarów należy także wspomnieć o największym partnerze na tej płaszczyźnie, jakim są Stany Zjednoczone, do których trafia aż 19% towarów z Japonii. W pierwszej połowie 2017 roku zaobserwowano wzrost eksportu o 7,1% w stosunku do roku 2016, jednak jednocześnie odnotowano wzrost importu z USA o 19,3%. Sytuacja ta jest uznawana za efekt prowadzonego przez Donalda Trumpa programu „America First”, którego celem jest między innymi zmniejszenie importu przy jednoczesnym zwiększaniu eksportu rodzimych towarów. Polityka nowego prezydenta USA w dłuższej perspektywie może negatywnie się odbić na japońskiej gospodarce.

Warto także podkreślić istotną rolę eksportu w strukturze japońskiego PKB, w którym stanowi on aż 17,64%.

* na podstawie kursu średniego NBP z dnia 21.07.2017 r.

ŹRÓDŁA

The Japan Times
The Observatory of Economic Complexity
Trading Economics I
Japan Macro Advisors
The Global Economy
Trading Economics II

TAGI:

handel   eksport  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy