Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Gospodarka BITCOINY PROBLEMEM DLA FISKUSA?

Bitcoin; źródło: Coinradar

10.01.2018 | 14:24
Opracowanie: Ewa Kubasik-Kobiałka

Nadchodzi sezon składania deklaracji PIT, tymczasem japońska skarbówka wciąż nie ma możliwości pełnej weryfikacji zeznań.

Kryptowaluty, do których zalicza się bitcoin, są cyfrowymi walutami, które wykorzystują kryptografię do tworzenia jednostek waluty, a także rejestracji i ochrony transakcji. W sumie istnieje ponad 1 370 kryptowalut i większość z nich jest zarówno walutą, jak i siecią płatniczą. W tym systemie nie istnieje żaden organ nadzorujący. Każda ze stron operacji jest równa, a transakcję uznaje się za faktyczną, gdy wszystkie zaangażowane komputery stwierdzą, że miała miejsce. Brak organu regulującego kryptowalutę powoduje, że jej wartość w stosunku do innych walut wykazuje bardzo dużą zmienność.

Japońskie władze skarbowe po raz pierwszy muszą zmierzyć się ze zbadaniem zeznań podatkowych osób inwestujących w bitcoiny i inne kryptowaluty. 1 kwietnia ubiegłego roku bitcoin został w Japonii formalnie uznany za oficjalny środek płatniczy. Miało to zapewnić nadzór Agencji Usług Finansowych nad transakcjami w kryptowalutach. Natomiast we wrześniu 2017 roku uznano 11 operatorów wymiany kryptowalut. Wpłynęło to na znaczny wzrost popularności tego środka płatniczego. Wartość bitcoina w 2017 wzrosła 20-krotnie, a ripple’a 200-krotnie. Według stanu na koniec listopada ubiegłego roku 80% handlu bitcoinami skupiało się w Japonii, Korei Południowej i Wietnamie.

Od 1 lipca zeszłego roku japońscy użytkownicy kryptowalut zostali zwolnieni z obowiązku płacenia podatku konsumpcyjnego od transakcji nabycia kryptowalut. Nadal jednak na zyski uzyskane w ten sposób nałożony jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednakże operacje przeprowadzane przy użuciu kryptowalut są całkowicie kontrolowane przez sektor prywatny, z zupełnym pominięciem tradycyjnych instytucji finansowych. Zatem metody zwyczajowo stosowane przez fiskusa w celu weryfikacji poprawności zeznań podatkowych nie znajdują zastosowania w tym przypadku.

W związku z tym latem ubiegłego roku Narodowa Agencja Podatkowa zaczęła występować do operatorów giełd kryptowalut o udostępnianie danych z tych operacji. Niektórzy operatorzy zgodzili się je przekazać, obecnie analizowane są one przez wyspecjalizowane zespoły urzędników. Uzyskane informacje posłużą do sprawdzenia deklaracji. Jeśli zadeklarowany dochód będzie wydawał się zbyt niski, władze podatkowe mogą przesłuchać podatnika w celu ustalenia, czy miała miejsce próba uniknięcia zapłaty podatku i czy należy nałożyć na taką osobę karę. Władze zwracają uwagę, że niezbędne są nowe uregulowania umożliwiające ściganie osób unikających zapłacenia podatku poprzez wielostopniowe transakcje.

Zgodnie z przepisami zysk z kryptowalut przekraczający 200 tysięcy jenów (6 155 złotych*) musi być wykazany w zeznaniu podatkowym. Jednakże Narodowa Agencja Podatkowa dane do przeliczeń opublikowała dopiero w grudniu ubiegłego roku. Zdaniem inwestorów to zbyt późno.

Od 2018 roku Japonia oraz ponad 100 krajów i regionów ma tworzyć nowy system, w którym operatorzy transakcji kryptowalutowych musieliby przekazywać informacje o nich do władz finansowych.

*Przeliczenie na podstawie kursu średniego NBP z 02.01.2018

ŹRÓDŁA

The Asahi Shimbun
The Japan Times
CNBC
CCN

TAGI:

podatki  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy