Cała Japonia w jednym miejscu!
Najświeższe wiadomości, artykuły i ciekawostki

ISSN 2450-3193

Kultura PROFESOR EWA PAŁASZ-RUTKOWSKA Z NAGRODĄ FUNDACJI JAPOŃSKIEJ

Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska; źródło: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio

07.09.2019 | 15:17
Opracowanie: Krystian Karolak

Profesor Ewa Pałasz-Rutkowska została nagrodzona Nagrodą Fundacji Japońskiej (The Japan Foundation) za wkład m.in. w „pogłębianie wzajemnego zrozumienia i przyjaźni między Polską a Japonią”.

Organizatorzy w krótkim komunikacie podkreślili fakt, że prof. Ewa Pałasz-Rutkowska jest ważną postacią w kwestii nauczania historii Japonii na Uniwersytecie Warszawskim – jednym z ważniejszych ośrodków japonistycznych w Europie. Wśród jej dokonań naukowych wymieniono badanie relacji polsko-japońskich od czasu wojny rosyjsko-japońskiej do zakończenia drugiej wojny światowej, a jej publikacja „Historia stosunków polsko–japońskich 1904–1945” (której współautorem jest Andrzej Romer) przetłumaczona na język japoński jest traktowana jako bardzo ważne źródło naukowe. Nagroda została przyznana badaczce w dowód za „pogłębianie wzajemnego zrozumienia i przyjaźni między Polską a Japonią, a także między Japonią i resztą świata”.

Poproszona o komentarz w sprawie otrzymania tego prestiżowego wyróżnienia powiedziała dziennikowi „Japonia-Online”:

Z wielką radością i dumą przyjęłam wiadomość o przyznaniu mi tak ważnej i prestiżowej Nagrody Fundacji Japońskiej. Radość i duma wynikają też z faktu, że dotychczas, a nagroda przyznawana jest od 1973 roku, spośród Polaków nagrodzony został tylko mój mistrz, twórca japonistyki polskiej, wybitny badacz prof. Wiesław Kotański (1990), a jako instytucje z Polski nagrody takie otrzymało Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (1997) i Katedra Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2002).

Komitet Fundacji Japońskiej, która „rozwija przyjaźń i związki między Japonią i światem” i wspiera promocję kultury Japonii, głównie za granicą, uznał wspaniałomyślnie me badania nad historią, kulturą Japonii oraz działalność naukową i popularyzatorską w tym zakresie za znaczące. Wyróżniono też me badania nad historią stosunków polsko–japońskich, uznając je za pionierskie i mające duże znaczenie dla wzajemnego zrozumienia oraz przyjaznych stosunków dwustronnych. Ma to szczególny wymiar właśnie w tym roku, kiedy obchodzimy 100. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między naszymi krajami. Niezależnie od swych głównych zainteresowań historią nowoczesnej Japonii od lat prowadzę badania nad tym tematem. Uznałam bowiem, że jako Polka – japonistka i historyk – powinnam poznać przebieg i znaczenie kontaktów Polski z Japonią na przestrzeni dziejów i upowszechnić wyniki swych badań zarówno w Polsce, jak i w Japonii. Przyznaję, że ogólna wiedza w tym zakresie jest dość znikoma, ale dużą satysfakcję daje mi zawsze zainteresowanie moimi wystąpieniami na ten temat. Pierwsza część „Historii stosunków polsko-japońskich 1904–1945” (współautor A. T. Romer) doczekała się w tym roku już trzeciego wydania, a jej publikacja w Japonii (tłum. R. Shiba, Sairyūsha, Tōkyō 2009) szybko zniknęło z księgarń. Mam nadzieję, że przygotowywana do druku moja ostatnia książka „Historia stosunków polsko-japońskich, t. II: 1945–2019”, która powinna się wkrótce ukazać, znajdzie też czytelników i upowszechni chyba jeszcze mniej znane dzieje naszych kontaktów powojennych oraz współczesnych. Tą publikacją także chcę upamiętnić 100. rocznicę związków Polski i Japonii.

Ewa Pałasz-Rutkowska jest profesorem nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim (Katedra Japonistyki na Wydziale Orientalistycznym) specjalizującym się w historii stosunków polsko-japońskich, historii i kulturze Japonii oraz historii domu cesarskiego. Podejmowała prace badawcze i studia m.in. na Uniwersytecie Tokijskim. Jest autorką wielu artykułów naukowych oraz publikacji monograficznych takich jak: „Cesarz Meiji (1852–1912). Wizerunek władcy w modernizowanej Japonii” i „Polityka Japonii wobec Polski 1918–1941”, a także współautorką książki „Japonia. Historia państw świata w XX wieku” (wraz z dr Katarzyną Starecką). W 2015 roku otrzymała Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, przyznany przez Jego Cesarską Mość i rząd Japonii w dowód „ogromnego wkładu w rozwój badań japonistycznych w Polsce”.

Nagroda Fundacji Japońskiej (The Japan Foundation Award) przyznawana jest od 1973 roku organizacjom i pojedynczym osobom, które przyczyniły się do „promowania międzynarodowego zrozumienia i przyjaźni Japonii z innymi państwami na polu naukowym, artystycznym lub kulturowym”. Dotychczas jej laureatami byli m.in. (w nawiasach podano datę przyznania nagrody): Robert Guillain (1979), Akira Kurosawa (1982), prof. Donald Keene (1983), Donald Richie (1995), Hayao Miyazaki (2005) oraz Haruki Murakami (2012).

W imieniu dziennika „Japonia-Online” pragniemy złożyć serdeczne gratulacje dla laureatki za zdobycie prestiżowego wyróżnienia. 

ŹRÓDŁA

Katedra Japonistyki UW
The Japan Foundation I
The Japan Foundation II
The Japan Foundation III
The Japan Foundation IV
Ambasada Japonii w Polsce

TAGI:

Polska-Japonia   nagroda  

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

PATRONUJEMY

PARTNERZY

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy